Musí se dodržet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Musí se dodržet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Máte nabídku do nové práce a chcete tu původní co nejdříve opustit? Pak je ideální rozvázat pracovní poměr dohodou. V takovém případě se strany domluví na konkrétním dni ukončení spolupráce, třeba už od zítra. Pokud ale proběhne klasická výpověď ze strany zaměstnance, musíte počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Musí se dodržet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Výpověď

Pokud nedošlo k dohodě, platí podání výpovědi s výpovědní lhůtou. Která běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Zákonná lhůta dle zákoníku práce je 2 měsíce Může být smlouvou prodloužena).

Možné způsoby ukončení pracovního poměru

Rozvázání a skončení pracovního poměru řeší § 48 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

Pokud tedy zaměstnavatel trvá na výpovědi, musíte tuto lhůtu strpět.

Kdy je možné podat okamžitou výpověď

  • když zaměstnavatel dluží mzdu nebo její část nejméně po dobu 15 dnů po uplynutí měsíční lhůty splatnosti mzdy,
  • když zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže danou práci dále konat bez vážného ohrožení svého zdraví a zároveň mu zaměstnavatel do 15 dnů od předložení lékařského posudku nezajistil vhodnější práci.

Když do práce nepřijdete

Mnoho lidí napadne prostě do práce už nepřijít. V takovém případě pravděpodobně skončí pracovní poměr pro hrubě porušení pracovních povinností. To se vám následně může objevit v posudku. Navíc takové chování pravděpodobně neuvítá ani nový zaměstnavatel, protože může předpokládat, že se jednoho dne podobně zachováte i k němu.

Co hrozí dál?

Kromě uvedeného ale může původní zaměstnavatel trvat na pokračování pracovního poměru nebo dokonce požadovat náhradu škody, která mu vaším chováním mohla vzniknout (například nedokončená zakázka, nepředaná věc, ušlý zisk apod.).

Vždy je dobré se domluvit. Buď se stávajícím zaměstnavatelem na zkrácení výpovědní lhůty nebos novým zaměstnavatelem, aby na vás prostě počkal.

TÉMA: Výpověď daná zaměstnancem vč. VZORU