Milostivé léto může pomoci i s velkými dluhy

Milostivé léto může pomoci i s velkými dluhy

Milostivé léto je pojem, který momentálně rezonuje doslova všude. Jedná se o jednorázovou akci, určitou možnost pro některé dlužníky, jak se dostat ven z dluhové pasti. Není ovšem pro každého a je třeba splnit několik podmínek. Ale to určitě stojí za to. Co přesně Milostivé léto je, proč je vlastně v zimě a kde má svůj původ?

Snadnější splacení závazků

Milostivé léto, jako možnost odpuštění části dluhu a jednoduššího splacení závazků vůči státu u nás probíhá poprvé. Vzniklo tak jako součást exekučních změn, které byly schváleny a mají za cíl ulevit lidem, kteří se dostali do pasti exekucí, který jim dávno přerostly přes hlavu.

Historický původ

Celá myšlenka se zřejmě odvíjí od biblického pojetí odpouštění dluhů a milosrdenství. Hospodin nařizuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými.

Pak proběhne sedm těchto sedmiletých období, a rok nato, tedy padesátý rok, má být vyhlašováno „milostivé léto“. To je chvíle, kdy dojde k propouštění otroků a navracení jejich majetků. Název tedy nesouvisí s ročním obdobím, kdy probíhá, ale je pouze inspirací.

Kdy začíná a končí Milostivé léto

Milostivé léto se týká období od 28.10.2021 do 28.1.2022.

Jak Milostivé léto funguje?

Je třeba, aby v tomto období dlužník zaplatil dosud nezaplacenou jistinu vymáhanou v exekuci a k tomu náklady exekuce ve výši 908,- Kč (s DPH). Když bude zaplaceno, exekuce bude zastavena a bude rozhodnuto (soudním exekutorem) o osvobození dalších pohledávek ve věci. Platba musí proběhnout do 28.1.2022, jinak exekuce beze změny pokračuje.

Milostivé léto ale neřeší každou exekuci – jako jsou podmínky?

   • Česká republika,
   • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
   • státní příspěvková organizace,
   • státní fond,
   • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
   • dobrovolný svazek obcí,
   • regionální rada regionu soudržnosti,
   • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
   • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
   • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
   • státní podnik nebo národní podnik,
   • zdravotní pojišťovna,
   • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
   • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

TIP NA ČLÁNEK: Do milostivého léta si mimo veřejných institucí přidávají i některé komerční subjekty

TIP NA ČLÁNEKOdpuštění dluhů – Milostivé léto do 28. ledna 2022

V čem je unikátnost akce?

Celý projekt je zaměřen na dluhy, které mohly narůst do několikanásobně vyšších částek, než byl původní dluh. Dlužníkům tak může být odpouštěno zaplacení mnohatisícových dluhů a ukončeno by mohlo být hodně několik let trvajících exekucí.

Informujte o využití Milostivého léta exekutora

Ano, to je také podstatné. Exekutor musí vědět, že úhrada dluhu a nákladů je v souvislosti s využitím milostivého léta.

úvodní foto / archiv LNR