Největší rizika pro OSVČ

Největší rizika pro OSVČ

Být OSVČ má nesporně celou řadu výhod, jako je nezávislost, časová volnost, splnění podnikatelského snu nebo nemuset poslouchat nadřízené. Na druhou stranu s sebou ale přináší velké množství nevýhod a možná i rizik. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním oboru nebo konkrétní podnikatelské činnosti. Jaká jsou obecně největší rizika pro OSVČ?

Rizik je v podnikatelském prostředí celá řada a asi hlavní je pak vždy takové, které se točí okolo peněz.

Finanční riziko

Asi se shodneme na tom, že podnikání je vždy provozováno za účelem zajištění příjmů. Ovšem právě velká nejistota příjmů patří mezi největší rizika.

  • Riziko neplacení faktur – největším strašákem obvykle je nezaplacená faktura od zákazníka. Klient jednoduše nezaplatí za poskytnuté služby nebo zboží, což na vás může mít existenční vliv.
  • Nepravidelný příjem – být zaměstnancem má výhodu v pravidelném měsíčním příjmu. To OSVČ nemá. Příjmy jsou závislé na počtu nebo velikosti obdržených zakázek. Někdy to může znamenat velké plus, někdy zas naopak velké mínus.
  • Vysoké náklady – OSVČ musí nést náklady spojené s provozem svého podnikání, jako jsou náklady na materiál, vybavení, pronájem prostor, marketing atd. Pokud náklady převýší příjmy, může to vést k finančním problémům.
  • Daňová povinnost.

Riziko od zákazníků

Mezi největší rizika pro OSVČ patří také možnost ztráty zákazníků, způsobené buď přechodem ke konkurenci nebo třeba špatným způsobem, jak si udržet se zákazníkem dobré vztahy. To totiž není dobré podceňovat. Je důležité udržovat dobré vztahy se zákazníky a poskytovat kvalitní služby. Samozřejmě i pozor ne závislost OSVČ pouze na jednom zákazníkovi. Ten může zrušit smlouvu nebo odejít, a to by mohlo mít na podnikání negativní dopad.

Legislativní riziko

Také změny v daňových předpisech, sociálním zabezpečení nebo jiných právních předpisech mohou mít vliv na podnikání OSVČ. Je důležité být informovaný a připravený na tyto změny.

Zdravotní riziko

Velkým rizikem je také otázka zdraví. Pokud je OSVČ nemocná, má to přímý vliv na příjmy. Je vhodné zajistit si dobré pojištění a mít samozřejmě plán, jak bude podnikání fungovat v případném výpadku.

Technologické riziko

S rozvojem technologií se mohou objevit nové hrozby, jako jsou kybernetické útoky nebo zastaralé technologie. Je důležité chránit svá data a investovat do moderních technologií.

Administrativní riziko

Správa podnikání může být náročná a časově náročná. Je důležité mít dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti administrativy, nebo si najmout odborníka, který vám pomůže s těmito záležitostmi.

Riziko konkurence

Je třeba také sledovat činnost konkurence a snažit se být vždy alespoň o krok před ní.

foto / archiv LNR