Může se v návrhu na vklad přepisovat nebo škrtat?

Může se v návrhu na vklad přepisovat nebo škrtat?

Podáváte návrh na vklad? Pak musíte použít předepsaný formulář. Ten si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě, vytisknout nebo vyplnit přímo elektronicky. Co když ale ve chvíli přípravy návrhu na vklad nemáte všechny informace? Nebo potřebujete nějaké odstranit? Může se v návrhu na vklad přepisovat nebo škrtat?

Co je návrh na vklad?

Návrh na vklad je právní úkon, kterým se žádá příslušný katastr nemovitostí, aby zahájil správní řízení vkladu vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí. Má podobu formuláře, který můžete vyplnit:

 • ručně,
 • v elektronické podobě,
 • prostřednictvím odkazu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Poplatek

Poplatek za návrh na vklad je 2 000 Kč. Ten můžete zaplatit na místě, pomocí kolků (jen do konce roku 2024) nebo třeba převodem.

Neúplný nebo chybný návrh

Často se stává, že návrh na vklad připravujete s předstihem. Je to například ve chvíli, kdy potřebujete tento návrh poslat spolu s kupní smlouvou prodávajícímu, aby podepsal nejen smlouvu, ale právě i návrh na vklad. V takovém případě nemusíte mít vyplněny ještě všechny náležitosti. Typicky pak třeba přílohy nebo označení smlouvy datem (datum platnosti smlouvy je poslední datum).

Může se v návrhu na vklad přepisovat nebo škrtat?

Ano. Do návrhu na vklad, i když je například vyplněn elektronicky, je možné dodatečně vepisovat i upravovat. Samozřejmě jen v nezbytné míře. Takže klidně rukou můžete dopsat, že součástí návrhu je jako příloha třeba geometrický plán.

Podpis na návrhu

Návrh na vklad musí být podepsaný alespoň jednou ze zúčastněných stran. Nemusí jej tedy podepisovat všichni. A podpis nemusí být úředně ověřen.

Jaké jsou Důvody zamítnutí návrhu na vklad?

Neodstranitelnou vadou je:

  • právní překážka převodu,
  • chybné označení nemovitosti,
  • chybné označení stran ve smlouvě,
  • absence kupní ceny u kupní smlouvy,
  • absence ověřených podpisů,
  • nevyvěšení smlouvy v registru smluv, pokud vyvěšení podléhá apod.

Odstranitelnou vadou je:

  • chyba v psaní a počtech,
  • prosté kopie dokumentů, kde jsou nutné originály,
  • chybějící přílohy,
  • neuhrazený správní poplatek atd.