Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Víte, co je to tzv. švarcsystém? Jaké jsou jeho znaky? Proč je zakázaný? Poznáte, jestli zrovna vás váš zaměstnavatel švarcsystémem „nezaměstnává“?

Co je to švarcsystém

Je to činnost, kterou vykonávají osoby pro zaměstnavatele ne jako zaměstnanci ale jako podnikatelé. Typicky se jedná o situaci, kdy přijmete místo ve firmě, ale například u pohovoru se dozvíte, že podmínkou práce je živnostenský list.

Pracujete pak v režimu zaměstnance, ale administrativně pracujete na IČO. Smyslem je uspořit na odvodech za zaměstnance – což je nyní považováno za trestný daňový únik. Tento systém byl hojně využíván především v 90. letech a jeho název není odvozen od německého výrazu pro „černý“ (schwarz), ale podle podnikatele M. Švarce, který tento daňově výhodný způsob zaměstnávání hojně využíval a po jeho zákazu v roce 1993 byl i trestán.

Čtěte: Loajalita zaměstnance je pro firmu ceninou

Švarcsystém v současné době vylučuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to v § 2 a 3, kde definuje závislou práci jako:

§ 2

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

§ 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2). Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zákon č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti považuje za nelegální práci jakoukoli závislou práci vykonávanou fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Klasické prvky švarcsystému:

  • Vztah nadřízenosti a podřízenosti – typický pro zaměstnanecký vztah. Pokud takový vztah funguje mezi zaměstnavatelem a OSVČ, jedná se o švarcsystém. OSVČ je podnikatel a v obchodněprávních vztazích má mít správně rovnocenné postavení s jiným podnikatelským subjektem.
  • Vystupování jménem zaměstnavatele – OSVČ musí vystupovat svým jménem, nemůže tedy využívat e-mail, poštovní archy nebo třeba vizitky jiného subjektu.
  • Využívání prostor nebo nářadí (i PC, administrativní pomůcky atd.) bez nájmu.
  • Pravidelný plat (odměny), většinou jednou měsíčně, ve stejné výši, navíc odpovídající výši zaměstnance na podobné pozici.
  • Pravidelná pracovní doba, její dodržování, hlídání apod.

Co hrozí při aplikaci švarcsystému

Pokuta pro OSVČ i zaměstnavatele. Výši ukládá zákon o zaměstnanosti v § 139 a 140. Není výjimkou, že nedoplatky na daních vyměří ještě i finanční úřad, dále se o své přihlásí úřady jako je sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovna.

foto /archiv LNR