Plánování jako důležitá manažerská činnost

Plánování jako důležitá manažerská činnost

V podnikatelské praxi je klíčovou funkcí manažera umění a schopnost plánovat. Plánování je neoddělitelnou součástí všech oborů i fází, jako jsou finance, ekonomika, výroba, nákup, produkce, lidské zdroje, doprava, logistika, marketing, služba atd. Smyslem plánu je stanovit jasné cíle a postupy k jejich dosažení v nějakém časovém období.

Plánování je nutné

Je to totiž základ, který předchází samotné realizaci všech dalších funkcí a procesů, které ve firmě probíhají. Je stanoven cíl a cesta k němu tvoří plán. Plán je cíl, jak by měla vypadat budoucnost. A je důležitý i pro podnikatelský záměr.

Analyzování situace

Samotnému naplánování předchází analýza současného stavu a situace. Díky analýze lze stanovit cíl reálněji, dosažitelně, a to za pomocí prostředků, které jsou nebo budou k dispozici – finance, lidé, čas atd.

Plánování ve firmě je důležitým prvkem, který má vliv i na konkurenceschopnost. Poskytuje firmě efektivní řízení a vynakládání prostředků, investování, nábor lidí, rozšiřování výroby a podobně.

Strategické plánování patří mezi dlouhodobé plány (měly by zasahovat období alespoň 5 let) a vymezuje pro firmu skutečně strategické cíle. Vhodné pro:

   • marketing
   • investice
   • výzkum a vývoj
   • politika zaměstnanosti

Taktické plánování je převážně střednědobé (tedy v rozmezí 1 až 5 let) a je prostředkem k uskutečnění strategických cílů – toto taktické totiž určuje činnost a procesy jednotlivých úseků

Operativní plánování je krátkodobé (do 1 roku) a snaží se ostatní plány proměnit ve skutečnost. Vhodné pro:

   • finance
   • nákup
   • prodej
   • výroba
   • rozvoj zaměstnanců
   • údržbu a opravy

Plánování dlouhodobého vývoje se označuje jako prognózování a jedná se o jakési odhadování budoucího vývoje v širších souvislostech (s ohledem na vývoj ve společnosti, ekonomice, odvětví i třeba v politice).

Smyslem plánu je určení cílů nebo hodnot, jejichž dosažení musí být stanoveno s ohledem na vnitřní a vnější faktory.

TIP NA ČLÁNEK: Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti