Jak funguje sdílené pracovní místo?

Jak funguje sdílené pracovní místo?

Sdílení pracovního místa. Novinka, kterou mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci využívat od začátku letošního roku. Co je to vlastně sdílené pracovní místo a jaké má výhody? Jak efektivně využít práci sdílením pracovních míst?

Od 1.1.2021 má zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 317a úpravu zvláštní povahy práce – tzv. sdílené pracovní místo.

Co je to sdílené pracovní místo?

Jedná se o možnost určenou dvěma a více zaměstnancům – dělit se o pracovní místo u jednoho zaměstnavatele. Znamená to, že si tito zaměstnanci mohou (po dohodě se zaměstnavatelem) sami rozvrhovat pracovní dobu tak, aby jim vyhovovala především z pohledu vhodného sladění pracovního a soukromého života.

Zaměstnanci sdílí své pracovní místo tak, že se střídají při výkonu práce tak, aby bylo pracovní místo vždy obsazeno alespoň jedním z nich (nevylučuje se souběžná práce).

Jaké jsou podmínky:

  • dohoda se zaměstnavatelem,
  • stejný druh práce,
  • sjednání kratší pracovní doby,
  • souhrn takto sjednané kratší pracovní doby nepřekračuje u všech zaměstnanců týdenní pracovní dobu.

Dohoda mezi stranami

V dohodě uzavřené mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem lze mimo jiné upravit:

    • způsob rozvržení pracovní doby,
    • vzájemné předávání úkolů,
    • sjednání doby trvání takového pracovního místa.

Vyrovnávací období

Zaměstnanci předkládají zaměstnavateli rozvrh pracovní doby písemně alespoň týden před začátkem vyrovnávacího období (což je období, které zaměstnavatel určí – a stanoví týdenní pracovní dobu, která se posuzuje v průměru za celé toto období – zaměstnanec musí za toto období odpracovat takový počet hodin, aby se v průměru jednalo o stanovenou týdenní pracovní dobu). Vyrovnávací období může být pro sdílené místo maximálně 4 týdny.

Zastupování

Zaměstnanci nevzniká obecná povinnost zastoupit druhého zaměstnance, když nemůže odpracovat svou směnu. Souhlas však dát může (obecně i pro každý případ zvlášť).

Výpověď

Závazek lze vypovědět i jednostranně z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 15 dní – běží ode dne doručení výpovědi druhé straně. Pokud dá výpověď jen jeden zaměstnance, tak režim sdíleného pracovního místa bude ve vztahu k zbývajícím zaměstnancům běžet do konce probíhajícího vyrovnávacího období (i kdyby tam zůstal jen jeden). Pokud nedojde k nové dohodě, pak sdílené pracovní místo dále není.

foto / archiv LNR


Dokonalý motivační dopis v 5 bodech


Pracovní pohovor – co odpovědět na otázku: proč jste odešli ze své poslední práce?


Napište nám...