Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti

Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti

Think tank není jen obyčejný pojem, o kterém si občas můžeme přečíst v novinách. Za think tank je označována často nějaká VLIVNÁ organizace, instituce, společnost, zájmová nebo třeba výzkumná skupina. Vymezit směr, důvod a účel působení není vůbec jednoduché, protože uplatnění i smysl založení takového think tanku může být nejrůznější. Takže co to think tank je?

Think tank ve společensky prospěšné roli

Výraz je složením dvou anglických slov, kde think znamená myslet a tank je nádrž nebo nádoba. Není výjimečné setkat se i se spojením think factory, kde factory je továrna. Jak název trochu naznačuje, jedná se pak o společenství nebo skupinu lidí, které spojuje nějaké téma a slouží pak kupříkladu jako zdroj informací, nápadů nebo koncepcí, které se tohoto tématu promyšleně týkají. Primárně pak jde o zasvěcení, pokud možno široké veřejnosti (odborné i laické), do aktuálních témat na národním nebo světovém poli.

Válečný původ

Think tank (TT) jako pojem vznikl za druhé světové války a mělo být pojmenováním bezpečného místa, kde lze probrat nebo vytvořit strategické bojové plány.

V současnosti se název přesunul do civilního dění a je zajímavé, že lze ve světě nalézt dva výrazné směry TT – angloamerický a německý.

Nejběžněji působící think tank – angloamerický a německý

Zásadním rozdílem mezi nimi je zaměření, i když obecně lze TT založit pro jakékoli téma nebo zájem. Ovšem v současnosti se nejčastěji jedná o ekonomický nebo politický směr. Think tanky tak skrze svou výzkumnou nebo vzdělávací činnost působí na veřejný život, mínění, ale i na ekonomiku nebo politické dění.

 • Německý model je tak typicky převážně politický, často navázaný na konkrétní politické strany a obvykle financovaný státem / z veřejných zdrojů.
 • Angloamerický model je více nezávislý na politice, více se soustředí na ideové a celosvětové názory a zakládaný (i finančně podporovaný) převážně soukromníky. V think tanku působí obvykle experti na dané téma nebo z různých oborů. Být součástí některého TT je považováno za určitou prestiž.

Think tank může ovšem plnit i vlastní cíle a neposkytovat jen odborné a objektivní informace nebo podněty k zamyšlení. Naopak. Klidně může uplatňovat svůj význam na prosazení svých potřeb. To se děje nejvíce v politice (i prostřednictvím lobbingu) nebo v ekonomice.

Využití:

 • veřejná debata, formování názorů veřejnosti
 • návrhy řešení současných problémů
 • vzdělání, osvěta
 • zvýšení kultury v komunikaci
 • vylepšování politiky (domácí i zahraniční)

Způsob prosazování:

 • workshopy
 • publikace článků a odborných textů
 • národní a mezinárodní konference
 • semináře
 • debaty

foto / archiv LNR


Luxusní a nadupaný notebook za zlomek ceny? Jde to!