Co které manažerské pozice znamenají?

Co které manažerské pozice znamenají?

Manažerské pozice jsou extrémně různorodé a zahrnují tím širokou škálu rolí a odpovědností. Existuje mnoho různých názvů pozic, které mohou být specifické pro danou organizaci nebo odvětví. V podstatě každý se pak někdy setkal s výrazy, které mu nejsou zcela jasné. Nabízíme přehled nejvyužívanějších názvů manažerských pozic. Co které manažerské pozice znamenají.

Liniový manažer

Jedná se o manažera, který je zodpovědný především za řízení každodenních operací a současně má dohled na týmem pracovníků. Tato pozice zahrnuje mimo jiné plánování, rozhodování a dohled v krátkodobém horizontu a může zahrnovat dohled nad specialisty, kteří sami nejsou ve vedoucí pozici.

Vedoucí pracovník

Ten je zodpovědný za chod organizace a má široké pravomoci a odpovědnosti. Tato role zahrnuje strategické plánování, řízení zaměstnanců a dohled nad celkovým výkonem firmy.

Manažer projektu

Má hlavně zodpovědnost za plánování, řízení a dokončení konkrétního projektu. Tato role zahrnuje dohled nad rozpočtem, harmonogramem a týmem pracovníků zapojených do projektu.

Manažer lidských zdrojů

Manažer lidských zdrojů je zodpovědný za správu zaměstnanců, včetně náboru, školení, vývoje a řízení pracovních vztahů v organizaci.

Manažer financí

Je zodpovědný za dohled nad finančními operacemi organizace, včetně plánování rozpočtu, dohledu nad účetnictvím a finanční analýzou.

Každá manažerská pozice vyžaduje specifické dovednosti a znalosti a může mít odlišné požadavky v závislosti na odvětví a velikosti organizace. Pro dosažení manažerské pozice je často potřeba kombinace vzdělání, zkušeností a schopností v oblasti řízení a vedení lidí.

Další pojmy – co které manažerské pozice znamenají

Account manager

Je manažerem pro styk s klienty. Odpovídá za práci s nimi na každodenní bázi. Obvykle má na starost kontaktování a hledání nových klientů.

Advertising manager

Je manažerem pro marketing a reklamu. Jeho práce spočívá v tvorbě marketingového vystupování firmy, spolupracuje s reklamními agenturami, vybírá média pro reklamu nebo zařizuje správu sociálních sítí.

Application consultant

Jeho náplň práce obnáší správu aplikací, aplikace integruje do systému apod.

Area manager nebo branch manager

Jedná se o tzv. oblastního manažera, má tedy na starosti fungování společnosti v daném regionu. Je to typická role pro organizace s větším počtem poboček.

Back office administrator

Jedná se o administrativní podporu určitého oddělení. Zpracovává data, podklady, zápisy z porad, zajišťuje administrativu, archivaci a další nezbytnou podporu.

Brand sales manager

Jedná se o obchodního manažera, který má na starost nějakou značku nebo výrobek. Zpracovává obchodní strategii a odpovídá za výsledky prodeje.

Purchasing manager

Označení pro nákupčího nebo manažera nákupu. Má na starost síť dodavatelů, cenovou politiku, smlouvy a sledování poptávky na trhu.

Car fleet specialist

Má na starost vozový park firmy a odpovědnost za všechna auta.

Contracting manager

Má odpovědnost za uzavírání smluv a jednání se zákazníky.

CEO role podrobně v článku: Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Chairman

Předseda představenstva nebo dozorčí rady.

Data communication manager

Manažer pro datovou komunikace, řídí koordinaci projektů a zaštiťuje technická řešení nutná ve firmě nebo v provozu.

Director

Klasický ředitel, vedoucí oddělení nebo odboru.

General manager

Řídí společnost, má na starost její rozvoj, situaci na trhu, politiku firmy. Vytváří a dohlíží na naplňování hospodářských a finančních cílů společnosti.

Human resources manager

Manažer lidských zdrojů – zavádí, rozvíjí a aktualizuje metodiku a pravidla společnost s řízením lidských zdrojů. Odpovídá za nábor i vzdělávání pracovníků.

Junior manager

Typická pozice nižšího nebo středního managementu, v pozici je obvykle méně než rok.

Key account manager

Jedná se o manažera pro klíčové zákazníky. Odpovídá za budování a udržování obchodních vztahů. Jedná se o silnější propojení, než má obchodní zástupce.

Management consultant

Obvyklé označení pro poradce. Běžně pracuje externě a nemusí být na plný úvazek.

Office manager

Manažer kanceláře. Má na starost provoz na denní bázi, řízení personálu (administrativních pracovníků), recepci, zajišťuje maximální podporu pro vedení firmy.

Product manager

Manažer produktu – může to být výrobek nebo i služba. Monitoruje trh a jeho chování vůči výrobku. Na starost má i přehled o konkurenci.

Planning manager

Příprava ekonomických analýz, investic nebo rozpočtů, to je hlavní náplň práce manažera plánování.

Public relations manager

Zaštiťuje kontakt s veřejností, pořádá PR akce, spolupráci s marketingovým oddělením nebo dalšími subjekty.

Sales manager

Je označení pro obchodního ředitele, manažera. Řídí obchodní tým a jeho cílem je dosahování zisku.

Senior manager

Typicky manager středního nebo nižšího managementu s dlouholetou praxí nebo dlouhou dobou na stejné pozici.

foto / archiv LNR