Sociální pojištění jako pojem

Sociální pojištění jako pojem

Sociální pojištění jako důležitý prostředek sociální politiky státu slouží primárně k optimalizaci nepříznivých sociálních situací.

Má základní tři složky, a to část důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pak příspěvek na sociální politiku státu. Toto pojištění platí zaměstnanci, za které je odvádí zaměstnavatelé.  A platí je i podnikatelé a živnostníci, tedy osoby samostatně výdělečně činné, kteří odvody řeší sami. Výjimku tvoří OSVČ v dobrovolnosti platby nemocenského pojištění a osoby bez zdanitelných příjmů, které sociální pojištění nemusí platit vůbec.

Čtěte: Nemocenské pojištění

Čtěte: Důchodové pojištění

Zaměstnanci se na sociálním pojištění podílejí spolu se zaměstnavateli, a to následovně:

6,5 % z hrubé mzdy platí zaměstnanec:

  • 6,5 % důchodové pojištění
  • 0,0 % nemocenské pojištění
  • 0,0 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

25 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel:

  • 21,5 % důchodové pojištění
  • 2,3 % nemocenské pojištění
  • 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Vyměřovací základ u podnikatelů a živnostníků není hrubá mzda ale 50 % jejich zisku za předešlé zúčtovací období. Vzniklý vyměřovací základ se přepočítá na měsíce. Maximální vyměřovací základ činí 48x průměrná mzda.

29,2 % platí OSVČ:

  • 28 % důchodové pojištění
  • 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

www.mpsv.cz