Nemocenské pojištění jako pojem

Nemocenské pojištění jako pojem

Nepřítomnost zaměstnanců v práci z důvodu nemoci, mateřství či karantény pokrývá nemocenské pojištění. Účast zaměstnanců na tomto pojištění je ze zákona povinná. Osoby samostatně výdělečně činné tuto povinnost nemají, a proto je jejich účast dobrovolná.

Čtěte: Může zaměstnavatel číst zaměstnanci poštu? Monitoring zaměstnanců

Více zaměstnavatelů

Pokud někdo vykonává více činností, je tedy zaměstnán u více zaměstnavatelů a z každé činnosti je účast na nemocenském pojištění povinná, pak je pojištěn z každé této činnosti.

Zákonnou podmínkou vzniku pojištění je výkon povolání na území České republiky, případně pouze přechodně i mimo území České republiky.

Nemocenské pojištění se netýká:

 • příslušníků ozbrojených sborů – z povolání
 • cizinci, kteří nemají v České republice trvalý pobyt a požívají diplomatických výsad a imunit
 • zaměstnanci, kteří v České republice pracují pro zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky, pokud nemají sídlo ve státě, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení
 • krátkodobé zaměstnání – do sedmi kalendářních dnů, které jdou po sobě
 • pracovní činnost, jejž započitatelný příjem nedosahuje 400 Kč za kalendářní měsíc
 • příslušníci Celní správy, Hasičského záchranného sboru

Pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání ze zákona a trvá po celou dobu trvání pracovního poměru až do jeho skončení.

Nemocenské pojištění zaměstnanců poskytuje čtyři dávky:

 • nemocenské (pracovní neschopnost nebo karanténa)
 • příspěvek v těhotenství a mateřství
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • podpora při ošetřování člena rodiny

 Výpočet nemocenského pojištění dle sazby z denního vyměřovacího základu:

 • nemocenské 69 % (25 % za první tři dny)
 • ošetřování člena rodiny 69 %
 • peněžitá pomoc v mateřství 69 %

Uplatnění nároku na dávky probíhá prostřednictvím předepsaného formuláře, který vystavuje lékař.

Více zde.

Sociální pojištění