Důchodové pojištění jako pojem

Důchodové pojištění jako pojem

Samostatné důchodové pojištění v současné době nepatří mezi povinná pojištění, jako například sociální nebo nemocenské. Z toho důvodu je nabízeno pouze běžnými komerčními pojišťovnami. Jeho cílem je zajištění dostačujícího životního standardu v důchodovém věku.

Nárok na pojistné plnění

Dosažení stanovené věkové hranice zakládá nárok na vyplácení takto naspořené částky. To probíhá buď formou pravidelného měsíčního příjmu nebo jednorázovým vyplacením částky. Nastavení parametrů pojistné smlouvy je otázkou aktuální nabídky pojišťovny a jejím smluvním ujednáním s klientem.

Čtěte: Nemocenské pojištění

Délka trvání pro důchodové pojištění

Délka trvání a další podmínky jsou stanoveny dohodou, obvykle se konec pojištění stanovuje k dožití určitého věku mezi 50 a 70 lety. Platba pojistného probíhá v měsíční nebo roční platbě a po celou dobu pojištění zůstává stejná (mění se jen případně o míru inflace).

Důchodové pojištění se často sjednává jako doplňkové s pojištěním úrazovým, životním a podobně.

Čtěte: Rozdíly mezi nemocenským a důchodovým pojištěním – OSVČ

Výhody a nevýhody důchodového pojištění

Plusem je jistota vyplacení sjednané pojistné částky, daňová uznatelnost pojistného, možnost rozšířit pojištění.

Nevýhodou je nemožnost změny nastavení pojistky a ovlivnění kapitálové hodnoty pojištění. Oproti penzijnímu připojištění nelze dosáhnout na státní příspěvky.

Čtěte: Sociální pojištění

foto / archiv LNR


Napište nám...