Jaké jsou základní úrovně řízení firmy?

Jaké jsou základní úrovně řízení firmy?

Firmy, které mají větší počet zaměstnanců, nebo různá odvětví, oddělení, výrobu, produkci, tým pracovníků atp., obvykle využívají propracovaného systému vedení a různé úrovně řízení. Je to nejvhodnější řešení pro zajištění efektivního chodu firmy, kvalitního procesu rozhodování, vedení, plánování a jasného řízení.

Čtěte: Co musí splňovat úspěšný manařer? Důležité manažerské role

Co ovlivňuje zařazení do konkrétní úrovně

Základní úrovně řízení rozděluje podnik podle několika faktorů. Mezi hlavní patří:

  • odpovědnost – která logicky plyne z pracovní povinnosti plnit zadané úkoly a vykonávat zadanou činnost odpovědnost pak zahrnuje samotný výkon práce, ale také provedení úkolu delegovaného – typicky vedoucí je odpovědný za provedenou práci v určitém termínu, kvalitě a rozsahu – zaměstnanec odpovídá za skutečné provedení práce a jeho kvalitu (TIP NA ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK: Má zaměstnanecké dílo stejnou právní ochranu jako autorské dílo?),
  • rozhodování – je základním prvkem práce managerů, ale v konečném důsledku patří do činnosti každého zaměstnance – každý se musí rozhodnout dle svých zkušeností, znalostí a dovedností (kritické myšlení); rozhodování na úrovni řízení se týká přijímání lidí, zařazení jejich práce, rozhodnutí o výrobě, prodeji, investování apod.,
  • pravomoc,
  • plánovánístrategické (řeší směřování podniku – rozvoj a motivace lidských zdrojů, investování, výzkum, vývoj atd.), taktické (tok finančních zdrojů nebo materiálů), operativní (již detailní rozvržení nebo zajištění zdrojů i v krátkodobém horizontu).

Typy úrovně řízení  – typy managementu

Top management

  • vrcholový managementC-level – většinou se jedná zastoupení vlastníků firmy a nejvyšších manažerů společnosti, ředitelů. Úkolem je plánování, rozhodování, koordinace celé společnosti.

Střední management

  • je tvořený manažery střední úrovně, kteří odpovídají za taktické plánování, mají převáženě na starost jednotlivá oddělení nebo oblasti. Mohou to být manažeři oddělení, nebo manažeři kvality, manažeři projektu, manažeři finanční atd.

Základní management

  •  management první linie – zastupuje operativní část činnosti firmy. Manažery jsou zde mistři, předáci, vedoucí oddělení, projektoví odborníci, nákupčí a podobně.

Toto vymezení je ovšem pouze teoretické, každá společnost si organizační strukturu a řízení řeší na míru svých potřeb. Nemusí využívat všechny úrovně nebo naopak je může mít mnohem členitější.

Čtěte: Nebýt základky, firmu bych nikdy neměl, říká zakladatel značky Naturalis Ing. Sedláček