Chcete dosáhnout svých cílů a úspěchu? Naučte se pracovat s motivací

Chcete dosáhnout svých cílů a úspěchu? Naučte se pracovat s motivací

Motivace hraje velmi důležitou roli ve všech oblastech života. Jedná se o soubor všech našich instinktů, pudů, potřeb, zájmů, snů, hodnot a cílů, které nás vedou a definují naši životní filozofii. Velmi jednoduše lze říci, že motivace je touha něčeho dosáhnout.

 „Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat.“ —  Denis Waitley

Určitě sami znáte rozdíl v tom, když něco chcete a toužíte to udělat, a když ne. Motivace je jako životadárný oheň, který nás naplňuje energií a směruje naše kroky. Podobně jako při rozdělávání a udržování ohně záleží na tom, jak často a jak kvalitně přikládáme dříví, i naše motivace vychází z různých aktivit, činností a faktorů. Můžeme ovlivnit intenzitu a stabilitu našeho ohně tím, jak si volíme aktivity, které nám dodávají sílu a elán. A je potřeba, aby intenzita touhy byla tak silná, že nám pomůže neochvějně kráčet za naším cílem.

Není motivace jako motivace

Samozřejmě, že v životě se s motivací každý setkává v řadě různých podob a forem, tradičně je ale rozdělována na dva typy – motivaci vnější a vnitřní.

Vnější motivace přichází zvenčí v podobě podmínek nastavených okolím. Může to být finanční odměna, poděkování, dobré jídlo, skvělá dovolená. Jejím zdrojem ale může být také inspirující šéf nebo i kouč.

Vnitřní motivace naopak vychází z vlastních pohnutek. Člověk vykonává určitou činnost proto, že sám chce. Je stimulován vnitřní touhou po seberealizaci či dosažení svých cílů.

I když vnitřní motivace má rozhodně významnější vliv, a když ji člověk má, má půlku úspěchu v kapse, ne každý ji v sobě sám dokáže podnítit. Na druhou stranu s motivací vnější se setkáváme neustále, jelikož různé podněty k tomu „něco změnit“ zvnějšku přicházejí dnes a denně. Nespornou výhodou vnější motivace je pak i to, že v jejím důsledku je požadovaného cíle obvykle dosaženo poměrně rychle. Vnější motivace je také více srozumitelná a jednoduše měřitelná. Je však třeba mít na mysli, že její účinek je krátkodobý, a tak je třeba průběžně ji posilovat. Proto klíčovou úlohu v procesu motivace sehrává také motivátor.

Kdo je (přirozený) motivátor?

Motivátor je člověk, který umí podpořit a inspirovat jinou osobu. Přirozeného motivátora poznáte podle dynamického pohybu (ostatně, termín „motivace“ má základ v latinském výrazu „movere“, tedy hýbat se, pohybovat), velkých gest a silného povzbuzování typu: „to zvládneš.“

Možná někoho, kdo má velkou chuť a nadšení zvládnout vše, sami znáte. Někdy je to i tak trošku „kecka“. Ale je to člověk, který např. hecuje své děti, ať zvládnou ještě další kolečko na bruslích a pak dostanou zmrzlinu.  Člověk, který dokáže i v nejnáročnějších podmínkách slíbit, že stačí přejít tento poslední kopec a za ním už je určitě chalupa, kde bude dostupný luxusní nocleh. Jaké je pak překvapení všech, když nakonec uléhají na poslední volné místo ke spánku v turistické noclehárně bez komfortu. Motivátor jednoduše vždy umí kýžený cíl náležitě dobarvit A ti, kdo se motivátorem nechají strhnout, jsou tak vystaveni nekonečnému hecování, zatímco slíbená odměna je stále v nedohlednu.

Z toho tedy plyne jediné: motivátor má i v pracovním týmu významnou roli, ovšem může se stát, že přes své neustálé hecování a sliby ztrácí důvěru kolegů. Proto je důležité, aby motivace byla vyvážená a nejlépe poskytovaná motivátorem, který má odpovídající vzdělání a dovednosti nejenom k tomu, aby motivoval, ale také aby dokázal poskytnout podporu, ocenil proces změny a přispěl k jeho udržitelnosti.

Motiv
Motiv je nějaká pohnutka, která ovlivňuje lidské chování. Něco, co nás zajímá a přímo navazuje na naše hodnoty. Motiv je to, co nám dává smysl, abychom si splnili nějaký cíl.

Motivátor v roli kouče

Zatímco pro některé může být motivátor silnou hnací silou, pro jiné může být jeho vliv dočasný a může vyblednout v čase. V těchto případech dává smysl pravidelná spolupráce s koučem.

Motivátor v roli kouče:

 • je schopen inspirovat ostatní;
 • dokáže aktivně podporovat druhé k dosažení jejich cílů;
 • umí druhé průběžně oceňovat;
 • vyniká svou schopností nalézt pozitivní aspekty situace a přeměnit je na motivaci pro ostatní;
 • dokáže povzbudit ostatní k většímu úsilí a odhodlání.

Motivační koučink ale nemusí mít jen formu vnější, skýtá i mnoho technik pro probuzení a udržení si motivace vnitřní. Ten, kdo je schopen využívat potenciál své vnitřní motivace, má možnost být koučem sám sobě. Musí ale znát techniky a metodiku koučinku.

Motivace v koučovací a životní praxi

Samozřejmě, že jednou věcí je teorie a druhou praxe. Jak tedy s motivací a koučinkem pracovat v rámci běžné každodennosti?

V koučovací praxi jsem potkala laskavého klienta, který neměl odvahu říct si o vyšší výplatu. V rámci koučinku si ale nakonec dokázal přesně nadefinovat podmínky a stanovil si verzi pro konsensus i kompromis, aby si žádoucí odměnu vyjednal. Při stanovení termínu, kdy osloví svého šéfa, si souběžně stanovil i termín následujícího koučinku. Což ho motivuje svůj cíl splnit.  Často klienta povzbudí právě skutečnost, že při následujícím setkání se stanovené kroky vyhodnocují.

Vedle motivace zvnějšku je ale možné naučit se pracovat i s vlastní motivací vnitřní – jen je třeba umět ji v sobě nechat probudit.

Píše se únor roku 2023 a já padám na lyžích. Hned po dopadu vím, že tentokrát sama nevstanu. Navzdory nepříznivé diagnóze – přetržení předních křížových vazů a menisku – slyším na konci dlouhého a poměrně katastrofického monologu lékaře (operace téměř nevyhnutelná), že je zde malá možnost uzdravit se pomocí rehabilitace a fyzioterapie. Malá, ale je! Můj mozek laskavé hecířky se okamžitě mobilizuje a zadává mozku pozitivní vizualizaci: „Den, kdy opět chodím. Bez operace“.

Právě vizualizace vytouženého cíle pro povzbuzení vnitřní motivace funguje velmi dobře. Postup je snadný:

 1. Uvědomte si, po čem toužíte;
 2. Představte si svou tužbu jako splněný cíl;
 3. Přeneste se do budoucnosti, v niž jste cíle již dosáhl/a:
  • Co vidíte?
  • Jaké pro vás splnění cíle je?
  • Co je na splnění cíle nejlepší?

Navzdory skepsi ortopeda jsem s podporou fyzioterapeutky vše zvládla. Vizualizace je totiž skutečně silný nástroj pro povzbuzení vnitřní motivace. Přidáte-li pár kapek naděje a touhy, výsledek se dostaví.

Druhý funkční nástroj, jak v sobě probudit vnitřní motivaci, je žádoucí vzpomínka. Stačí si uvědomit, kdy v minulosti se vám povedlo nějakou náročnou situaci vyřešit – a také jak jste to provedli. Tyto zkušenosti jsou vašimi vnitřními zdroji, které vám pomohou najít sílu ke zvládnutí nově nastalé situace.

Motivujte se – a nechte se motivovat

Jednoduše řečeno, motivace a role motivátora jsou klíčové faktory, které ovlivňují jednání a úspěch v životě. Bez správné motivace může být dosažení cílů obtížné, a proto je důležité pochopit, jak motivace funguje a jak ji lze podporovat. Ačkoliv zásadní roli hraje vnitřní motivace, i ta vnější – je-li užita vhodně – může být velmi užitečná. Například v podnikání je žádoucí připomínat si svoji vnitřní motivaci klidně i s využitím dodání odvahy zvenčí. Podnikatel totiž často stojí sám na vrcholu hory, kde slunce pálí a vítr fouká, a pomocí motivace získá novou sílu jít dál a hledat řešení.

Motivátor je pak průvodcem, který může člověku pomoci dosáhnout požadovaných cílů, resp. ukáže cestu, jak vnitřní motivaci objevit.   V konečném důsledku je motivace klíčem k dosažení úspěchu a naplnění života, a proto je důležité věnovat jí pozornost a péči.

Autor Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Janka Kosecová je odborně erudovaná, entusiastická, energická a empatická koučka. Silný morální kodex, doktorandské vzdělání, odborný růst, sebevzdělávání a praxe je její základní kapitál, který využívá při koučování. Dlouholetá praxe na vedoucích pozicích a osobní zkušeností z válečných konfliktů ji dává schopnost jednotlivá témata chápat v souvislostech a rozumět jim do hloubky. Učila na Univerzitě obrany, kde byla garantkou předmětu leadership. V současnosti nabízí koučovací kurzy s akreditací MŠMT pro manažery a širokou veřejnost.

foto / archiv Janka Kosecová, LNR