Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

V roce 2021 připadá nejzazší termín na odevzdání daňového přiznání (daň z příjmů) na 1. duben. Novinkou ale od 1.1.2021 je změna této lhůty, pokud využijete podání elektronicky. V takovém případě se termín prodlužuje o jeden měsíc.

Čtěte: Elektronické dálniční známky – novinka pro rok 2021

Daňové přiznání online

Novela daňového zákona (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád), které je platná od začátku roku umožňuje posun lhůty k podání daňového přiznání za rok 2020 o jeden měsíc tak, aby motivovala poplatníky k většímu využívání elektronické komunikace. Vzniká tak tzv. on-line finanční úřad.

Čtěte: Dary a bezúplatná plnění jako odečitatelné položky

Podle § 136 daňového řádu:

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

    • daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
    • daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

Čtěte: Daně 2021 fyzické osoby

Papírové a elektronické podání

V minulosti bylo možné podávat fyzická i elektronická podání, ale vždy jen do konce března (datum se mění podle konkrétního roku). Aktuálně tak fyzické podání – papírové musíte podat nejpozději prvního dubna, elektronické pak nejpozději prvního května.

Pokud máte daňového poradce, můžete využít odevzdání daňového přiznání ve lhůtě prodloužené o tři měsíce, jako v minulosti, tedy do prvního července 2021.

Čtěte: Jak zefektivnit firmu a získat náskok před konkurencí? S certifikátem ISO

Čtěte: Stravenkový paušál jako volitelná novinka

Jak na elektronické podání?

Daňové přiznání vyplňte elektronicky přes daňový portál. Poté:

  • formulář podepište elektronickým podpisem a pošlete
  • formulář pošlete přes svou datovou schránku

Elektronické podání je aktuálně kvůli pandemické situaci posunuto: do 3.5.2021.

Čtěte: Jak zřídit datovou schránku na žádost