Pravidla smluvního zastupování – plná moc | VZOR

Pravidla smluvního zastupování – plná moc | VZOR

V životě i v podnikání nastane řada situací, kdy je třeba vyřídit nebo vyřešit nějakou věc, na kterou například nemáte čas, potřebujete být někde jinde, nebo nemáte znalosti či potřebné dovednosti. I pro tyto případy pak můžete vykonání těchto úkonů nechat na někom jiném. Na svém zástupci, na osobě, které prostě udělíte plnou moc, aby něco za vás nebo vaším jménem vykonala. Jaká jsou pravidla smluvního zastupování – plná moc.

Pravidla zastupování

Zastupování má řadu podmínek a pravidel. Předně zastoupenému vznikají práva i povinnosti ze zastoupení. Zastupující nesmí mít své zájmy v rozporu se zájmy zastoupeného. Případně o nich musí informovat.

Smluvní zastoupení je plná moc

Ten, kdo se nechá smluvně zastoupit (§ 441 a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je zmocnitel.

Ten, kdo ho zastupuje, je zmocněnec.

Plná moc oproti dohodě o zastoupení funguje jako určité potvrzení, že ke zmocnění došlo. Plnou moc ideálně podepisují obě strany, byť podpis pouze zmocnitele není chybou.

Komu lze udělit plnou moc?

Fyzické osobě i právnické osobě, ovšem za ni budou jednat statutární orgány. Plnou moc lze udělit i více osobám, pak musí být určeno, zda jednají společně. Není-li určeno, má se za to, že každý může jednat samostatně.

Plná moc – forma

Písemná forma slouží k zastoupení v právních jednáních, pro úřední a administrativní úkony. Např. podpis smluv, vyřizování na úřadech, vyzvednutí pošty atd.

Některé úkony vyžadují úřední ověření plné moci nebo formu notářského zápisu.

TIP NA ČLÁNEK: Výměra bytu nebo domu – různé typy ploch mohou znamenat různé m2

Plná moc – obsah

   • označení zmocnitele (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
   • obdobně označení zmocněnce
   • rozsah plné moci, pokud možno s konkrétně vyjmenovanými věcmi, ve kterých může zmocněnec jednat
   • doba trvání
   • místo, datum
   • podpisy
   • případně úřední ověření

V rozsahu plné moci je dobré důkladně a stručně vyjmenovat úkon nebo úkony, ve kterých dojde k zastupování. Včetně doby, na kterou bude udělena. Může to být na dobu určitou nebo neurčitou. Když k vyjmenování rozsahu nedojde, jedná se o generální plnou moc.

Někdy je možné plnou moc převést ještě na třetí osobu, pak se jedná o substituční plnou moc.

Možný vzor plné moci například:

PM VZOR