Jak je to s povinností založení bankovního účtu před vznikem společnosti?

Jak je to s povinností založení bankovního účtu před vznikem společnosti?

Založení společnosti s ručením omezeným je spojeno s několika povinnostmi, mezi které platí i vložení základního kapitálu společnosti. Dřívější obchodní zákoník ukládal povinnost mít základní kapitál ve výši alespoň 200 000,- Kč. To však změnil zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který minimální výši vkladu snížil na 1 Kč. Jak je to s povinností založení bankovního účtu před vznikem společnosti?

I kvůli jedné koruně se zakládal účet u správce vkladu

I jedna koruna, která je minimem vkladu, byla důvodem, proč založit bankovní účet ještě před založením společnosti. Speciální účet takto založený správcem vkladu byl pak podkladem pro notáře, že společnost může vzniknout. Ale i to se nyní změnilo (od 1.1.2021), potažmo aktuální ustanovení zákona umožňuje i variantní řešení.

  • § 23 (odst. 2) Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč.

Co to znamená prakticky?

Pokud součet všech peněžních vkladů základního kapitálu nepřesáhne oněch 20 000,- Kč, je možné založit společnost i bez otevření tohoto účtu. Tento vklad lze pak sloužit například notáři, který se tak stane správcem vkladu. No a jednoduše po založení společnosti se pak můžete sami rozhodnout, zda si zřídíte běžný účet v bance nebo si třeba vklad necháte vyplatit a vložit do pokladny.

Jak je to u vkladu nad 20 000,- Kč? Založení bankovního účtu před vznikem s.r.o. je nutné

V tomto případě se postupuje dosavadním způsobem:

Využití vkladu bez založení speciálního účtu u společností se vkladem do 20 000,- Kč pak přirozeně přináší úsporu času se založením společnosti. Je tedy na vašem uvážení, zda variantní řešení využijete nebo ne.

foto / archiv LNR