Co je to anuita

Co je to anuita

Co znamená pojem anuita? V jaké oblasti se s ním můžete setkat?

Anuita v případě úvěru

Anuita je pravidelná splátka v rámci úvěru, která se nejčastěji platí měsíčně. Tato splátka zahrnuje:

 • jak splátku jistiny (tj. částku, která snižuje dluh),
 • tak i úrok za půjčené peníze.

Anuitní splátka se tak logicky skládá ze dvou složek: splátky jistiny a úroku. Na začátku splácení tvoří úrok významnou část celkové splátky, ale postupně se snižuje. Anuitní splácení je nejrozšířenější způsob splácení dluhu, protože je přehledné a umožňuje snadno nastavit splátkový kalendář.

Proč se využívá anuita jako finanční nástroj?

 1. Přehlednost a jednoduchost – anuita umožňuje jednoduché a přehledné plánování splátek. Splátka je pravidelná a nemění se po celou dobu splácení, což usnadňuje správu financí.
 2. Zahrnutí úroku a jistiny – anuita zahrnuje jak splátku jistiny (snížení dluhu), tak i úrok za půjčené peníze. To umožňuje rovnoměrné rozložení nákladů na splácení dluhu.
 3. Snadný výpočet a plánování – anuita umožňuje jednoduchý výpočet výše splátky a celkových nákladů na úvěr. Díky tomu je možné si lépe plánovat a přizpůsobovat splátky podle finančních možností.
 4. Použití v různých oblastech – typicky hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry nebo leasingové smlouvy. Je to oblíbený finanční nástroj pro dlouhodobé půjčky.
 5. Transparentnost – přehledné sledování a porovnávání nákladů na úvěr. Díky pevné výši splátek je snadné rozpoznat, kolik peněz je věnováno na úrok a kolik na snižování dluhu.

Co ovlivňuje výši anuity

 • Výše půjčky – čím vyšší je půjčka, tím vyšší budou i splátky,
 • úroková sazba – vyšší úroková sazba znamená vyšší splátky, zatímco nižší úroková sazba znamená nižší splátky,
 • doba splácení – delší doba splácení znamená nižší splátky, zatímco kratší doba splácení znamená vyšší splátky,
 • typ anuity – existuje několik typů anuity, jako například rostoucí anuita nebo klesající anuita. Každý typ má své vlastní pravidla a faktory, které ovlivňují výši splátek,
 • inflace.

Anuita v případě družstevního bytu

Při koupi družstevního bytu se také můžete setkat s pojmem “anuita”. Anuita u družstevního bytu obvykle představuje zbývající část dluhu spojeného s výstavbou celého domu. Tento dlouhodobý úvěr je rozdělen mezi jednotlivé byty. Anuita se tedy týká nesplacené části dluhu a není možné ji zastavit pro účely hypotečního úvěru.

foto / archiv LNR