Na co si dát při podnikání pozor?

Na co si dát při podnikání pozor?

Začali jste podnikat a snažíte se vyhnout problémům? Rozhodně existuje spoustu věcí, na které byste si měli dát pozor. Všechny z nich je pochopitelně potřeba řešit dříve, než nastanou – neznalost neomlouvá. Co byste si tedy měli hlídat?

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovně musíte ohlašovat veškeré personální změny nejpozději do osmi dnů. Mezi to patří i zahájení, nebo zrušení OSVČ. Pokud nepatříte mezi skupinu, která je od zdravotního pojištění osvobozená, musíte jako OSVČ platit zálohy na pojistné. Osm dní od chvíle podání daňového přiznání pak musíte doplatit veškerou částku, kterou nepokrývá již zaplacená záloha. Zálohu tvoří 13,5 % z vyměřovacího základu.

Čtěte: Když podnikám bez živnosti, ale musím se chovat jako OSVČ

Sociální pojištění

Sociální pojištění je druhou ze složek pojištění, které musíte jakožto podnikatel odvádět. Tyto odvody fungují velmi obdobně jako pojištění zdravotní. Peníze však putují na okresní správu sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte (nejčastěji se jedná o instituci, která vám vydala živnostenské oprávnění).

Čtěte: OSVČ nebo s.r.o. – jaký způsob podnikání vybrat?

Včasné podání daňového přiznání

Každý podnikatel pak musí včas podat daňové přiznání. Jedná se o dokument, který je souhrnem příjmů a výdajů, který je nutno odevzdat finančnímu úřadu. Daňové přiznání se vztahuje nejčastěji k období kalendářního roku a fyzické osoby jej musejí vypracovat a odevzdat každoročně nejpozději do konce měsíce března.

Registrace k EET, pokud spadáte do příslušné skupiny

Pokud přijímáte platby v hotovosti, je možné, že spadáte mezi skupinu podnikatelů, kteří musí být registrováni k Elektronické Evidenci Tržeb. To, zda k EET patříte, zjistíte dle kódu CZ-NACE vašeho oboru podnikání – tento kód najdete na webu Českého statistického úřadu. Pokud máte povinnost mít EET, je potřeba si o registraci včas zažádat a zároveň zajistit i technické vybavení. Aktuálně je však EET pozastaveno, a to do 31.12.2022. Více zde.

Čtěte: Co je to startup?