Jak a kdy na daňové přiznání v roce 2024

Jak a kdy na daňové přiznání v roce 2024

Jak je to s podáním daňového přiznání z příjmů fyzických osob v roce 2024? Jaké jsou termíny pro podání, jaké jsou možnosti, limity nebo jaké hrozí sankce?

Koho se přiznání týká

V jaké chvíli se vás týká přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Vždy, když máte ve zdaňovacím období dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

 • příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
 • příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
 • příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
 • příjmy z nájmu (§ 9),
 • ostatní příjmy (§ 10).

Co je to daňové přiznání v roce 2024

Jedná se o obecně o úkon fyzické nebo právnické osoby vůči státu, kdy tak poplatník přizná příjmy podléhající dani vyměřené státem.

Termín pro daňové přiznání 2024

Daňové přiznání v roce 2024 se podává za příjmy roku 2023. Termín je obvykle 1. dubna, tedy tři měsíce po skončení zdaňovacího období, nicméně v letošním roce se jedná o svátek (Velikonoční pondělí), proto je termín o jeden den posunut.

Základní termín 2. dubna 2024
Daňové přiznání podané online2. května 2024
Daňové přiznání s daňovým poradcem1. července 2024

Možnosti podání přiznání

Fyzické osoby mohou podat daňové přiznání na tištěném formuláři, OSVČ musí využít online aplikaci spolu s datovou schránkou.

Když řešíte podání elektronicky, musíte mít buď:

 • elektronický podpis,
 • přihlašovací údaje do DIS+,
 • aktivní datovou schránku, nebo
 • ověřenou identitu s využitím NIA (gov.cz).

Limit pro daňové přiznání

Pro rok 2023 platí nové limity k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Původní minimální hranice 15 000 Kč se od 1. ledna 2023 navýšila na částku 50 000 Kč. Limit se mění i poplatníků, kteří mají příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ti zdaňují své další příjmy, které přesahují 20 000 Kč oproti původním 6 000 Kč.

Chyba v daňovém přiznání

Pokud zjistíte, že jste v přiznání udělali chybu, můžete podat opravné daňové přiznání. Je-li podáno ještě v termínu pro řádné přiznání, je zcela bez sankce a finanční správa bude brát v potaz pouze opravu (nikoli původní přiznání). Opravu můžete podat ale i kdykoli mimo termín, kdy zjistíte, že jste chybovali, ale vždy nejpozději do jednoho měsíce, kdy jste tuto skutečnost zjistili.

Na opravu jsou až 3 roky od konce lhůty pro odevzdání řádného daňového přiznání. V tomto období stačí podat dodatečné daňové přiznání a neuhrazenou daň doplatit, a to do konce následujícího měsíce.

OSVČ

 • Vyplňují klasické přiznání a přílohu číslo jedna. Vzhledem k tomu, že mají povinně zřízenou datovou schránku, musí podat přiznání elektronicky. Zvýhodňuje je o jeden měsíc prodloužená lhůta k podání přiznání. Výše vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2023 závisí pouze na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a uplatněných daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nerozhoduje a také nerozhoduje, jestli je podnikání vykonáváno v důchodu nebo při studiu.
 • V případě, že odvádí během roku paušální daň, daňové přiznání nevyplňují.
 • OSVČ vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, během studia, v důchodu, při pobírání rodičovského příspěvku) – záleží na zisku, pokud je nízký má OSVČ nízké daně, jinak stejné jako při výkonu hlavní činnosti.

Kdo tedy podává přiznání?

 1. Každá fyzická osoba s ročním příjmem nad 50 000 Kč. Do této částky se nepočítají příjmy osvobozené od daně (typicky dary nebo dědictví) a příjmy zdaněné srážkovou daní (typicky z dohod o provedení práce).
 2. Za zaměstnance tuto povinnost obvykle plní zaměstnavatel. Pokud má ale více příjmů, podepisuje tzv. růžový papír, dostane od zaměstnavatele podklady k příjmům od něj a podává si přiznání sám.
 3. Podnikatelé. Výjimku mají pouze OSVČ s nízkým ročním příjmem (do 50 000 Kč u hlavní činnosti a do 20 000 Kč u vedlejší činnosti při zaměstnání) a živnostníci v režimu paušální daně.

Pozdě podané daňové přiznání

Termín podání daňového přiznání je třeba dodržovat. Později podaným přiznáním se vystavujete riziku sankcí. Teoreticky ještě pět dní po lhůtě „přivře“ finanční úřad oči, později ale může vyměřovat penále. Sankcionováno je i chybné daňové přiznání nebo jeho podání v nesprávné formě (když jste povinni podat jej elektronicky, nelze podat v papírové podobě apod.).

foto / archiv LNR