Co znamenají pojmy fúze a akvizice

Co znamenají pojmy fúze a akvizice

Co je to fúze a co je to akvizice? Možná jste se také v oblasti byznysu setkali s těmito výrazy. Ale jaký je jejich přesný význam?

Oba pojmy, tedy fúzi i akvizici, je možné označit za nástroj k organizaci nějakého spojení nebo propojení, ke koncentraci. Týká se například podniku nebo firmy.

Fúze

Fúze je nástroj, při kterém dochází ke splynutí podniků v jeden podnik. Předpokládá se dohoda stran a výsledkem je zánik podniků, vznik jednoho nového nebo splynutí do jednoho hlavního, při kterém zanikají ostatní.

Akvizice

Akvizice pak znamená převzetí podniku, a to buď na základě dohody, tedy například koupí, nebo i bez dohody. Dochází k ovládnutí firmy například přes rozhodující balík akcií.

Akvizicí se také často označuje stav, kdy dochází k získávání nového zákazníka, například prostřednictvím cíleného marketingu, při školení, nabídce produktů, e-mail marketingu, obsahového marketingu atd.

 

Oba nástroje, tedy fúze i akvizice pak mohou probíhat na dvou úrovních

  • Horizontální – podnik je přesunut nebo dochází k jeho rozšíření do dalšího podnikání. Může jít o podobný typ oboru podnikání nebo i o nový obor. V takovém případě se spojení provádí především z finančních, popřípadě i politických důvodů, a to za účelem snížení konečných rizik.
  • Vertikální – zde se uvažuje o rozšíření nebo přesunutí podnikání do úrovní dodavatelských nebo odběratelských oblastí. Cílem je pak zajištění podniku před konkurencí, úspora na nákladech, zvýšení vlastní nezávislosti a kontroly nad celkovou kvalitou.

TÉMA: Co znamenají pojmy EBT, EAT, EBIT, EBITDA

foto / archiv LNR