Co znamenají pojmy EBT, EAT, EBIT, EBITDA

Co znamenají pojmy EBT, EAT, EBIT, EBITDA

Setkáváte se s pojmy EBT, EAT, EBIT, EBITDA a trošku se v nich ztrácíte? Jednoduchými definicemi vysvětlíme tyto zkratky.

EBT

EBT je zisk před zdaněním, tedy hrubý zisk společnosti.

Vychází z anglického pojmu Earnings Before Taxes (EBT). Jedná se o zisk, který není snížen o daň z příjmu, tedy ji zahrnuje. Označuje se též jako výsledek hospodaření před zdaněním. Počítá se z něj EAT. Zdrojem bývá výsledovka a hodí se k porovnání výsledků hospodaření společností s různou mírou zdanění.

EAT

EAT je čistý zisk společnosti.

Vychází z anglického pojmu Earnings After Taxes (EAT). Jedná se o výsledek hospodaření bez daně z příjmu. Jedná se o ukazatel výsledku hospodaření za dané účetní období, určený k rozdělení mezi vlastníky a podnik.

Využívá se k hodnocení investory, dodavateli nebo třeba bankami – a ukazuje kondici firmy.

EBIT

EBIT je zisk před zdaněním a odečtením úroků.

Vychází z anglického pojmu Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). Jedná se o výsledek společnosti před zdaněním a úroky – posuzuje výkonnost podniku.

Využívá se pro to, znát hospodářský výsledek bez vlivu způsobu financování i bez vlivu zdanění právnických osob.

EBITDA

EBITDA je zisk před zdaněním, úroky a odpisy.

Vychází z anglického pojmu Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA). Používá se k posouzení ekonomické výkonosti, nebere v úvahu daně, úroky, ale i škody nebo nesplacené úvěry.

TÉMA: Co znamenají zkratky B2C, B2B, B2E, B2G

foto / archiv LNR