Co znamenají zkratky B2C, B2B, B2E, B2G

Co znamenají zkratky B2C, B2B, B2E, B2G

Co znamenají zkratky B2C, B2B, B2E, B2G

B2C

 • business-to-consumer“ – neboli obchod zamřený ke spotřebiteli. Je to jeden z nejběžnějších modelů, především u e-commerce, neboli elektronického podnikání. Smyslem je získat a udržet si konečného zákazníka. Řešení je tak typické pro maloobchodní prodej.
 • B2C kategorie:
  • E-shop
  • Internetový obchod
  • Webshop
  • E-obchod

B2B

 • business-to-business“ – neboli obchod zaměřený k dalšímu obchodu. Klasicky se jedná o vztah dvou společností. Cílem prodeje pak není koncový spotřebitel, ale jiná společnost, které vaše produkt nebo služby odkoupí a sama pak nabízí koncovému zákazníkovi. Jedná se o velkoobchodní prodej.
 • B2C modely jsou více plánované a obvykle strohé. Nepotřebují totiž oslovovat spotřebitele. B2B naopak musí i vzhledem (webu nebo e-shopu) působit na zákazníka.

B2G

 • business-to-government“ – neboli obchod zaměřený směrem ke státní správě. Běžně se využívá ke komunikaci obchodníků s úřady a orgány státní správy. Využívají se k tomu různé programy nebo aplikace. Představit si pod tím můžeme elektronická podání směrem k úřadům nebo typicky třeba datové schránky.
 • Jedním z cílů B2G je zjednodušení a zrychlení komunikace mezi úřady a firmami.
 • Setkat se můžeme i s pojmem marketing veřejného prostoru „public sector mareting).

B2E

 • business-to-employee“ – neboli obchod zaměřený směrem k zaměstnanci. Jedná se tedy o model komunikace mezi firmou a zaměstnancem, nebo zaměstnanci mezi sebou. Klasickou podobu si získává v tzv. intranetu.
 • Co může obsahovat:
  • Firemní strategie
  • Plánování
  • Firemní politika
  • Vzdělávání
  • Osobní rozvoj

TÉMACo je obchodní model B2B a model B2C

TÉMA: Co znamenají pojmy EBT, EAT, EBIT, EBITDA

foto / archiv LNR