Je výhodné zřídit sídlo společnosti nebo OSVČ v místě trvalého bydliště?

Je výhodné zřídit sídlo společnosti nebo OSVČ v místě trvalého bydliště?

Sídlo společnosti (právnické osoby) nebo OSVČ (fyzické osoby podnikající) patří mezi důležité údaje, které jsou zapisovány do veřejného rejstříku. Zákon pak poskytuje celkem velkou svobodu volby konkrétního místa sídla. Jednou z možností je i umístění sídla na adresu trvalého bydliště podnikatele. Je ovšem otázkou, jestli je to vždy výhodné.

Sídlo společnosti nebo OSVČ je důležitý a povinný identifikátor

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) uvádí:

§ 429

Sídlo podnikatele

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

Sídlo společnosti nebo OSVČ identifikuje společnost nebo podnikatele a musí být uvedeno již při založení. Obecně je tak možné uvést skutečné místo, kde společnost sídlí nebo:

Umístění sídla virtuálně

Virtuální sídlo je velmi populárním způsobem naplnění zákonné povinnosti a zároveň nulové nutnosti pronájmu vlastních prostor, když nejsou k podnikání potřeba. Často je spojeno s využitím lukrativní adresy třeba v centru města. Tuto službu nabízí řada společností a ve většině případu současně s tím i možnost občasného využívání kancelářských prostor, jednacích místností, personálu + přeposílání pošty a podobně. Služba je samozřejmě zpoplatněna, ale částka obvykle vychází výhodnější, než pronájem “skutečných” kanceláří.

Umístění sídla v pronájmu

Pronájem kancelářských nebo výrobních prostor je stále hojně využívanou možností. Nevýhodou je obvykle vyšší finanční nákladnost. Řešením může být třeba sdílená kancelář, které jsme věnovali tento článek: Sdílená kancelář poskytuje prostě víc výhod.

Umístění sídla v trvalém bydlišti

V bytě, rodinném domě nebo jiném místě trvalého bydliště se nejčastěji umisťují společnosti v začátcích podnikání nebo u podnikající fyzické osoby.

Jedná-li se o byt, pak je pro možnost volby sídla společnosti vyžadován souhlas vlastníka bytu. Logicky pak více spoluvlastníků – souhlasy ode všech. Družstevní byt vyžaduje souhlas představenstva bytového družstva, byt v SJM – vyžaduje souhlas obou manželů.

Souhlasy by měly být písemné s úředně ověřenými podpisy.

Nevýhody

   •  povinnost viditelně označit sídlo,
   • možná určitá ztráta soukromí,
   • eventualita návštěvy zákazníků i kontrol z úřadů,
   • v neposlední řadě také možnost exekuce.

Čtěte: OSVČ nebo s.r.o. – jaký způsob podnikání vybrat?


Trvalý pobyt a riziko exekuce

Začínáme s ready-made společností

OSVČ jako plátce DPH

Největší rizika pro OSVČ


foto / archiv LNR