Práce nebo studium / práce a studium? Proč si vybírat, když to jde skloubit

Práce nebo studium / práce a studium? Proč si vybírat, když to jde skloubit

Práce nebo studium? Ne, tak se neptejte. Protože i při studiu se dá pracovat. Je to nejen snadný způsob, jak si vylepšit kapesné, ale také zdravý způsob, jak se naučit vážit si ceny peněz a naučit se s nimi hospodařit. Protože, co si budeme povídat, vlastní vydělané peníze se utrácejí přece jen trochu opatrněji než ty darované.

Brigády / hlavní pracovní poměr, co vám libo

Přivýdělek u studia se tak nemusí týkat jen prázdninových brigád, zaměstnávat studenty lze běžně i během celého roku. Inspirativní přístup k zaměstnání pak často vede u spousty mladých nadšenců k zakládání vlastního podnikání. To lze jen podpořit. Samostatnost a nezávislost, nové nápady, cesty a využití dostupných technologií posouvá celou společnost vpřed. I když není start-up doménou jen mladých, větší množství z nich v rámci studia vzniká.

TIP NA ČTENÍ: Co je to startup?

Druhy dohod pro studenty

Kromě práce v klasickém pracovním poměru studenti nejčastěji využívají přivýdělek formou krátkodobých nebo dlouhodobých brigád. V takovém případě je formou uzavření spolupráce buď dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Základní rozdíl mezi nimi je v rozsahu práce a v tom, zda je nutné platit zdravotní a sociální pojištění.

  • Dohoda o provedení práce DPD – je z těchto dvou možností více využívaná. Omezením je množství hodin, které lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat – je to 150 hodin ročně. U této dohody je nutná písemná forma. Zkušební doba se na tuto dohodu nevztahuje. Ukončení spolupráce může být z obou stran i bez udání důvodů. U DPD se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.
  • Dohoda o pracovní činnosti DPČ – je více podobná běžné pracovní smlouvě. Omezením je, že práci nelze vykonávat v rozsahu, který by překračoval polovinu stanovené týdenní pracovní doby – tedy maximum je práce na poloviční úvazek. Dohoda vyžaduje písemnou formu, dobu trvání (určitá i neurčitá). Není-li uvedeno jinak, lze ji i jednostranně vypovědět – lhůta je 15 dní. U této dohody se zdravotní a sociální pojištění odvádí.

TIP NA ČTENÍ: Druhy dohod v pracovním  poměru

Jak je to s daní?

Studující do 26 let (případně až do dovršení 28 let v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu) věku mají nárok na saňovou slevu ve výši 4 020 Kč za rok. Tuto slevu mohou využít i studenti podnikající. Zároveň jako ostatní mají slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč, dohromady je to tedy 31 860 Kč za kalendářní rok. Zaměstnavateli je nutné doručit potvrzení o studiu.


Jak se dostat k dobrému přivýdělku?

Práce nebo studium – obojí musíte promyslet. Takže začněte jednoduše hledáním. A to průběžným (zmapujete si tak stav na trhu práce, i když brigádu zrovna nehledáte) nebo nárazovým – spousta prací je krátkodobých, nabídka je třeba jen jeden den.

TIP NA ČTENÍ: Rozdíl mezi agenturním a kmenovým zaměstnáváním

Kromě sociálních sítí je třeba prohlížet klasické portály s nabídkami práce a brigád, agentury, portály určené speciálně pro přivýdělky, zkoušet školní prostředí, letáky a inzeráty na chodbách. Ale klidně využijte i každodenní chůze po ulicích, dívejte se do výkladních výloh, kde inzeráty často bývají. A v neposlední řadě vůbec se nemusíte bát oslovit potencionální zaměstnavatele přímo. Zastavte se za nimi, pošlete jim žádost, třeba e-mailem. Využijte jakoukoli možnost. Mějte připravený alespoň základní životopis a vůbec se nebojte, že na něm dosud chybí jakákoli praxe. S tím se počítá. Prodávejte sebe a své zkušenosti – práce na PC, jazyky, schopnost mluvit s lidmi, pracovitost, obratnost, šikovnost.

TIP NA ČTENÍ: Dokonalý motivační dopis v 5 bodech