Daňové slevy pro příjmy za rok 2022

Daňové slevy pro příjmy za rok 2022

Sleva na poplatníka

   • 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč)

 

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

   • 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

 

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P

   • 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

 

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

   • 2520 Kč (měsíčně 210 Kč)

 

Sleva pro invalidní důchod III. stupně

   • 5040 Kč (měsíčně 420 Kč)

 

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

   • 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

 

Sleva pro studenta

   • 4020 Kč (měsíčně 335 Kč)

 

Sleva na dítě

   • u prvního dítěte 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně),
   • u druhého dítěte 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně),
   • u třetího a každého dalšího 27 840 korun (2320 korun měsíčně),
   • u dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí

 

Za školku

   • 16 200 Kč ročně