Směna nemovitosti – některá specifika – VZOR

Směna nemovitosti – některá specifika – VZOR

Směnit nemovitost není většinou nic jednoduchého. K takovému případu dochází zejména ve chvíli, kdy si potřebujete vyměnit s někým byt nebo měnit pozemky vedle sebe (i v jiné lokalitě). Směna musí vždy probíhat na základě psané smlouvy (když budete chtít zapsat změnu do katastru nemovitostí) se závazkem převést na sebe vzájemně vlastnické právo k určené nemovitosti ve smlouvě.

Ideální případ – směna stejných hodnot

Ideální ke směně jsou pozemky nebo jiné nemovitosti, které mají stejnou hodnotu (tedy například stejnou výměru, stejné využití pozemku a podobně). Ale takto jedinečný model ve skutečnosti moc často nebývá. Takže se pak běžně setkáte s požadavkem na směnu nemovitosti různých hodnot. A logicky z toho vyplývá, že rozdíl hodnoty bude třeba nějak kompenzovat. A nebývá to vždy jen o běžné ceně, ale klidně i třeba o citové vazbě, zhodnocení nemovitosti (třeba rekonstrukce) a podobně.

Smlouva o směně nemovitosti

Co říct ke smlouvě? Především to, že je nezbytné, aby byla písemná (bez toho ani směnu nezapíšete do katastru – podpisy úředně ověřené).

Smlouva – směna nemovitosti je celkem podobná klasické kupní smlouvě, ale protihodnotu zde netvoří peníze (alespoň ne v celé výši), ale jiná nemovitost. Obě strany současně přijímají určitou věc, nejedná se tedy o vztah prodávajícího a kupce. Strany musí být řádně identifikované, stejně jako předmět smlouvy. Ve smlouvě musí být jasné daný projev vůle k převodu vlastnického práva k věcem. Převod je dokončen zápisem v katastru nemovitostí.

Vhodné je určit si smluvně i způsob předání věci.

Více § 2184 a dále zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník.


VZOR – směna nemovitosti


směna nemovitosti


Napište nám...