Dohoda – ukončení pracovního poměru – včetně VZORU (2. díl)

Dohoda – ukončení pracovního poměru – včetně VZORU (2. díl)

Pracovní poměr se velmi často ukončuje uzavřením tzv. dohody. Tento způsob rozvázání pracovního poměru patří mezi oblíbené na obou stranách. A zaměstnavatelé se snaží jej využívat stále více. Jejich cílem je často navodit dojem, že zaměstnanec takové ukončení pracovního poměru musí podepsat. Pozor na to. Zaměstnanec se tak může připravit o řadu výhod. Dohoda – ukončení pracovního poměru.

dohoda
foto / archiv LNR

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohodu řeší § 49 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). S dohodou musí souhlasit obě strany. Pokud se na dohodě domluví, končí pracovní poměr dnem, který je takto určen. Dohoda musí být vždy písemná – každá strana dostane jedno vyhotovení.

Pokud s dohodou jako zaměstnanec nesouhlasíte, podepsat ji nemusíte.

POZOR
Pokud s dohodou jako zaměstnanec nesouhlasíte, podepsat ji nemusíte.

Dohoda nemusí obsahovat důvod skončení pracovního poměru. Pokud ho ale obsahuje, pak například, jeli uvedeno ukončení poměru z důvodu nadbytečnosti a podobně – náleží zaměstnanci ještě odstupné.

Dohoda ovšem nastoluje i jiné nevýhody pro zaměstnance – například nižší podporu v nezaměstnanosti.

“Výpověď” dohodou neexistuje

Pozor také na pojmosloví. Protože “výpověď” dohodou je nesmysl. Buď výpověď dostanete nebo dáte – tedy jedná se o jednostranné rozhodnutí buď z vašsí strany nebo ze strany zaměstnavatele. No a nebo se dohodnete, pak dohoda – ukončení pracovního poměru oboustrannou shodou.

VZOR dohody stáhnete zde