Jak pomáhá MES podnikům zefektivnit výrobu?

Jak pomáhá MES podnikům zefektivnit výrobu?

Automatizace je tématem, které je v posledních letech stále více diskutované i v oblasti malých a středních podniků. Potřebu automatizovat výrobu totiž zvyšuje neustálý tlak na její zefektivnění, aby byly minimalizovány výrobní náklady. S tématem automatizace výroby pak úzce souvisí i implementace MES systémů. Jak přesně mohou podnikům MES systémy pomoci podnikům zefektivnit výrobu?

Co je vlastně MES?

Pod zkratkou MES se ukrývá název Manufactoring Executive System. Tento systém kontroluje, dokumentuje, ale hlavně sleduje každý krok logistického procesu či výroby v reálném čase. Na základě těchto dat pak může MES výrobní a logistické procesy optimalizovat a poskytnout vám řadu praktických dat ve formě přehledných grafů. Díky tomu získáte data, která poukazují vám pomohou odhalit procesy, jež ovlivňují celý systém výroby a jasně tak nadefinuje úzká místa výrobního nebo logistického procesu.

Výstupní informace si navíc ve vyspělých MES systémech můžete zorganizovat dle vlastních preferencí do různých grafů a dashboardů.

Jak konkrétně pomáhá MES k zefektivnění výroby?

Na rozdíl od již zavedených ERP systémů, které někdy působí v dílčích částech provozu poněkud těžkopádně. MES systémy pracují pouze s daty uvnitř podniku. ERP systémy pak pracují s daty na úrovní vstupů a výstupů z podniku, ačkoli jsou to jistě také vzácná data, nedávají tak konkrétní náhled na interní problémy v jednotlivých částech výrobního procesu.

Systém MES pracuje na základě integrovaného softwaru, ale i řady senzorů, díky nimž může sbírat data, kontrolovat kvalitu, řídit lidské zdroje, spravovat materiálové zdroje, plánovat údržbu, analyzovat výkon, řídit vlastní výrobní či logistické procesy a mnoho dalšího.

Velkou výhodou MES systémů v rámci podniku je skutečnost, že tato data jsou poskytována v reálném čase, takže je možné, aby průběh výrobního procesu upravoval vedoucí pracovník nebo umělá inteligence s maximální flexibilitou.

Dodržování termínů u zakázek tak bude mnohem jednodušší, a právě rychlost neboli optimalizace dodacích lhůt je dnes jedním z předních požadavků kladených na moderní úspěšné podniky. Zároveň získá podnik nástroj, se kterým může efektivně snížit své náklady.

foto / Freepik.com