Jak zjistit existenci inženýrských sítí?

Jak zjistit existenci inženýrských sítí?

Prakticky s každou stavbou jsou spojeny inženýrské sítě. A to nejen ty, které budete potřebovat vystavět nebo přivést vy kvůli své stavbě. Ale také ty, které jsou v místě již existující. Proto pro svůj projekt potřebujete zjistit, jaké sítě se v místě nacházejí a kudy vedou, aby nedošlo ke kolizi. Nebo aby se případná kolize dala včas řešit. Jak zjistit existenci inženýrských sítí?

Co jsou to inženýrské sítě?

Jedná se o napojení nebo průběh sítí, které zajišťují přívod elektřiny, plynu, vody, také kanalizace, ale mimo to také třeba internetu, mobilních sítí atd. Řadu z nich je možné vidět (vedení, přípojky apod.), řada je jich ale lidskému oku skryta, například v zemi. Průběh má tak každý správce sítě zaznamenanou a na žádost vám může její stav a zakreslení poskytnout. Tato služba může být zdarma nebo za poplatek.

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Přesnou lokalitu uložení sítí může poskytnout její provozovatel, a to na základě žádosti. Žádosti je možné podávat například elektronicky přes webový portál jednotlivých správců sítě, například jako třeba CETIN zde na formuláři: Vyjadřování o existenci sítí.

TÉMA: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vzor

Základní činnost projektanta

Existenci inženýrských sítí vám prověří a následně zpracuje váš projektant. Ale zažádat si o jejich průběh můžete i sami. Budete k tomu potřebovat znát přesnou lokalitu (například parcelní číslo a katastrální území), kterou zakreslíte do mapky v příslušném formuláři. Případně při podání písemné žádosti (přes poštu), místo popíšete nebo zakreslíte třeba přes jednoduchou mapku nějak takto:

Využít můžete i hromadnou žádost, kterou například nabízí systém Mawis.

foto / archiv LNR / formulář CETIN