IČ nebo IČO? Jaký je význam zkratky?

IČ nebo IČO? Jaký je význam zkratky?

Víte přesně, co znamená zkratka IČ? A píše se správně IČ nebo IČO? Jedná se o identifikační číslo, které je v České republice platným a zcela unikátním označením pro právnické osoby, organizační složky státu nebo pro podnikající fyzické osoby. Obsahuje osm číslic.

IČ nebo IČO

je tedy “Identifikační Číslo”, používá se také IČO tedy “Identifikační Číslo Osoby nebo Organizace” a je zcela jedno, kterou zkratku nebo slovní spojení použijete. Obojí je správně.

IČ = IČO

Proč jsou dvě? Po roce 1990 se používalo IČO (identifikační číslo organizace) v souladu se zákonem č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací. To platilo až do roku 2004, kdy došlo k jeho nahrazení kratším a v podstatě obecnějším označením IČ.

Vžité označení ale přetrvávalo, objevovaly se obě podoby, proto se k 1.1.2012 na základě novelizace zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, provedla aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů, která nadále umožňuje používání zkratky v obou tvarech.

IČ nebo IČO přiděluje:

  • pro fyzickou osobu – živnostenský úřad
  • pro právnickou osobu, která je zapsaná do obchodního rejstříku – rejstříkový soud

Číslice identifikačního čísla nejsou odvoditelné, ale jde jen o náhodné uspořádání. Jedná se ovšem vždy o jedinečné číslo firmy nebo podnikatele. Jednou přidělené číslo již nikdy nezíská jiný subjekt, i kdyby původní držitel označení zanikl.

Převoditelnost IČ

IČ lze převést na novou společnost jen pokud mění právní formu (například z s.r.o. na a.s.).

Jedno IČ na firmu

Každý podnikatel, firma, společnostpřiděleno vždy jen jedno IČ nebo chete-li IČO.

DIČ

Pro daňové účely se používá daňové identifikační číslo DIČ.


ZPŮSOBY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK