Návrh na vklad do katastru nemovitostí – jak na něj?

Návrh na vklad do katastru nemovitostí – jak na něj?

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je zásadní formulář, když potřebujete zavkladovat nějakou nemovitost, nebo měnit vlastnické vztahy a jiná práva k pozemkům či stavbám.

Kdy se návrh na vklad využívá

  • při prodeji / nebo koupi nemovitosti
  • pro změnu vlastnictví (dar, dědictví atd.)
  • při zápisu věcných břemen
  • pro zahájení řízení pro jinou změnu nebo zánik práv

Kdo podává návrh na vklad?

Pokud se nejedná o složitou situaci (kdy je vhodné využít pomoc odborníků – třeba právníků), tak si s návrhem na vklad do katastru nemovitostí poradíte i sami. Listinný formulář si můžete vyzvednout na kterékoli pobočce katastrálního úřadu nebo jej jednoduše vyplnit online (cuk.cz).

Více zde: Dokážete sami vyplnit a podat návrh na vklad nemovitosti? Ano!

Běžně tedy návrh na vklad mohou podat fyzické či právnické osoby. A je celkem jedno, v jakém jsou postavení. Může to být třeba člověk, který prodává nebo kupuje nemovitost, obdarovaný nebo darující. Návrh za vás může podat třeba realitní kancelář, zmocněnec a tak podobně. Pokud se jedná o jednu nemovitost, kterou například nabývá současně více majitelů, mohou podat návrh společně i zvlášť. Společné řízení je ale nejen rychlejší, ale i levnější.

Návrh na vklad do katastru cena

Poplatek za podaný návrh je v současnosti 2000 Kč.

Kde je možné návrh na vklad do katastru podat?

Příslušnost konkrétního katastrálního úřadu udává katastrální území, na kterém se nemovitost nachází. Pokud se jedná o nemovitosti na více katastrálních úřadech, je možné podat návrh dohromady. Ovšem pokud se jedná o více katastrálních území, která spadají pod různá katastrální pracoviště, je třeba podat návrh více – pro každé pracoviště. Na to je třeba myslet u podpisu listin (třeba kupní smlouvy) a případně zajistit více originálů smluv nebo si nechat udělat úředně ověřenou kopii. Na katastrální úřady se podávají originály listin s úředně ověřenými popisy.

Jak na návrh do katastru nemovitostí

Podrobné informace si můžete přečíst zde.

Na webu aplikace si můžete návrh vyplnit ve zjednodušeném či v úplném scénáři. 

Rozdíl je v tom, že zjednodušený scénář obsahuje přednastavené možnosti pro základní situace, jako je koupě, směna, darování nemovitostí či zřízení věcného břemena. Oproti tomu pak úplný scénář nabízí všechny možnosti a je proto vhodnější pro náročnější vkladování.

Co návrh obsahuje?

  • označení nemovitosti
  • přehled účastníků
  • druh práva, které se zakládá, mění nebo ruší
  • podkladové listiny na jejichž základě k navrženým skutečnostem dochází