Jak využít brainstorming

Jak využít brainstorming

Oblíbená metoda hledání řešení nejen nejrůznějších problémů založená na kreativních myšlenkách a nápadech, to je brainstorming. Hledání nápadů, cest, spontánní myšlení. Jak využít brainstorming a jaké má výhody a nevýhody?

Co je brainstorming

V praxi se brainstorming používá jako skupinová technika ke generování nápadů a k podpoře kreativity. Tato technika je často používána ve firmách a vzdělávacích institucích. Při brainstormingu je kladen důraz na objem a různorodost nápadů, včetně těch, které se mohou zdát neobvyklé nebo “mimo mísu”. Důraz by měl být kladen na volnou, ale současnou intenzivní diskusi, přemýšlení nahlas a zapojení celého týmu.

Tým nebo jednotlivec?

Existuje ale i individuální brainstorming. Ten dokonce může přinášet i lepší výsledky, protože jednotlivci mohou navrhovat nápady a řešení bez toho, aby byli ovlivněni ostatními členy týmu nebo v některých případech některou dominantní osobností, která strhne ostatní na svou stranu.

Rozdíl mezi skupinovým a individuálním brainstormingem

Skupinový a individuální brainstorming jsou dvě různé metody generování nápadů, které se liší v procesu a prostředí, ve kterém probíhají.

Skupinový brainstorming:

 • Je proces, při kterém členové skupiny společně generují nápady a řešení na daný problém nebo téma.
 • Tato metoda je často využívána v pracovních týmech nebo skupinových setkáních, kde účastníci vzájemně sdílejí a rozvíjejí své myšlenky.
 • Skupinový brainstorming může být efektivní pro využití různých perspektiv a zkušeností členů skupiny při hledání řešení.

Individuální brainstorming:

 • Je proces, při kterém jednotlivci samostatně generují nápady a řešení na daný problém nebo téma.
 • Tato metoda umožňuje každému účastníkovi volně a nezávisle přemýšlet o nápadech bez ovlivnění ostatními.
 • Individuální brainstorming může být užitečný pro lidi, kteří preferují samostatnou práci nebo potřebují čas na zamyšlení nad konkrétním problémem.

Každý nápad vítán

Základem brainstormingu je to, aby se jakékoli nápady nekritizovaly nebo předem neoceňovaly. Je třeba zkoumat věc z různých úhlů a hledat, pokud možno inovativní cesty. Slouží například k nápadům pro novou reklamní kampaň, propagaci firmy, značky nebo služby. Klidně i k vývoji nových výrobních metod nebo přístupu k učení a vzdělávání.

Díky brainstormingu se tak mohou využívat obrovská množství přístupů – čím více, tím lépe – namísto pouhého zkoumání konvenčních prostředků a narážení na související překážky.

Musí se brainstorming plánovat?

Rozhodně ne. Klidně se můžete setkat s kolegou v kuchyňce nad kávou a uvažovat nad nějakým problémem a rozebírat to s ním. Obdobně i o samotě prostě věnovat nějakou předem neomezenou chvíli vymýšlení nápadů a rozvíjení různých možností. Skvěle pomůže tabule, kde si můžete vše malovat, nebo klidně i obyčejná tužka a papír. Výborné jsou i oblíbené myšlenkové mapy.

Výhody brainstormingu:

 • Stimulace kreativity – třeba tím, že umožňuje lidem sdílet a rozvíjet nové nápady a koncepty.
 • Rozvoj týmové spolupráce – efektivní brainstorming může posílit týmovou spolupráci a zapojení členů týmu do procesu tvorby nápadů a řešení.
 • Zvýšení motivace – úspěšný brainstorming může zvýšit motivaci týmu tím, že vytváří pocit úspěchu a naplnění.

Nevýhody brainstormingu:

 • Nedostatek struktury – neúčinný brainstorming může být způsoben nedostatečnou a nepromyšlenou strukturou, což může vést k chaotickému a neorganizovanému procesu generování nápadů.
 • Omezení při vzdálené práci – v některých případech může být generování nápadů ztíženo prostřednictvím videokonferencí kvůli obtížím s zachycením kreativní energie.

Tip, když nevíte, jak na to

Pokud si nevíte rady, jak k takovému volnému hledání nápadů přistoupit, můžete si udělat pomocné pravidlo. Například:

 • Identifikujte problém, nebo cíl, kterého chcete dosáhnout Stačí si prostě říct, že potřebujete vymyslet nějakou cestu například k propagaci vašeho výrobku.
 • Pojmenujte možnosti.
 • Zkuste se vcítit do svých zákazníků.
 • Hledejte výzvy nebo otázky, které se mohou produktu týkat.
 • Zaznamenávejte všechny nápady, i ty na první pohled hloupé.
 • Pokud jste v týmu, chtějte, ať každý člen přijde s nějakým vlastním nápadem.

foto / archiv LNR