Co znamená OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

Co znamená OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je osoba samostatně výdělečně činná, je to tedy označení pro fyzickou osobu, které plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Jedná se o označení, které je typické pro:

 • živnostníky,
 • nezávislé umělce,
 • zemědělce (a výrobu z lesního a vodního hospodářství),
 • znalce, tlumočníky, rozhodce,
 • insolvenční správce,
 • a podobné podnikání.

ROZDÍLY V PODNIKÁNÍ mezi OSVČ a S.R.O.


Kdo může být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)?

Obecně tedy ten, kdo vykonává samostatně výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu této činnosti a lze na něj rozdělovat příjmy, které byly dosaženy výkonem této činnosti a také výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení; a ten kdo dovršil alespoň 15 let věku a ukončil povinnou školní docházku.

OSVČ navždy?

Ne. Osoba samostatně výdělečně činná má možnost v podstatě kdykoli svou činnost pozastavit nebo zcela ukončit. O tom ale musí vyrozumět příslušné úřady, tedy finanční úřad, sociální správu a zdravotní pojišťovnu a zřizovatele – živnostenský úřad nebo jiné registrační místo. Obnovit podnikání může také kdykoli, podáním změnového listu na živnostenský úřad.

Čtěte: V čem podnikat? Tipy do začátku

Povinnosti – osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ podniká svým jménem a ručí celým svým majetkem. Zákon ukládá, do jakého obratu nemusí prokazovat náklady, ale může je uplatňovat paušálně, obdobně do jakého obratu pak nemusí být plátcem DPH. Sám platí zálohy za zdravotní a sociální pojištění (pozor na švarcsystém).


ZAMĚSTNÁVÁNÍ MANŽELŮ JE ZAKÁZANÉ


Vykonávat samostatnou výdělečnou činnost je možné pro hlavní i vedlejší zdroj příjmů. U vedlejší činnosti se první rok podnikání zálohy neplatí a v dalších letech se odvíjí od skutečného zisku. O vedlejší činnost se jedná, pokud osoba současně:

 • pobírá invalidní nebo starobní důchod,
 • chodí do zaměstnání,
 • nárokuje rodičovský příspěvek,
 • pečuje o osobu mladší 10 let, jež je závislá na péči jiné osoby,
 • je nezaopatřeným dítětem.

foto / archiv LNR