Proč je media plán nezbytný pro efektivní reklamu?

Proč je media plán nezbytný pro efektivní reklamu?

Media plán a mediální plánování je logickým krokem ve chvíli, kdy jste velká společnost nebo se vám daří se svým produktem. Ale i malé firmy nebo firmy s omezeným rozpočtem mohou mediální zviditelnění úspěšně plánovat a realizovat. Proč je media plán nezbytný pro efektivní reklamu?

Co je mediální plánování

Zjednodušeně se dá říct, že jde o proces, který identifikuje nejvhodnější média pro reklamu produktu, služby či značky. Ve své podstatě jde ale o víc. Znamená to především pochopit a porozumět spotřebitelům a klientům. Vytvářet tak propojení mezi nimi a nabízenou hodnotou. Kvalitně sestavený media plán tak může produkovat a prohlubovat vztahy mezi značkou, produktem, službou a zákazníkem.

Jaký má mediaplán být?

  • Zamřený na klienta,
  • pracující s daty,
  • nápaditý a kreativní,
  • dobře nastavený.

Media plán jako strategie

Mediální plánování je především volba vhodné strategie, volba reklamních produktů a volba vhodných medií, která budou propagaci nést. Důležité proto je:

  • specifikovat cílovou skupinu,
  • mít vybraný konkrétní produkt / službu / značku,
  • mít nastavený rozpočet, který můžete investovat,
  • výběr mediálního prostoru (noviny, časopisy, TV, radia, billboardy, plakáty na veřejných místech, reklama v MHD, u lékaře, v obchodních centrech, sociální sítě, internetové weby, atd.),
  • zvolit vhodnou formu propagace,
  • dobu a čas prezentace.

Se zaměřením na spotřebitele

U volby mediálního prostoru velmi záleží na cílové skupině, tedy i na tom, aby se váš produkt dostal do co největšího povědomí. Je zřejmou skutečností, že spotřebitel má v dnešní době mnohem větší kontrolu nad reklamou, která se k němu dostane. Napomáhají tomu například na internetu i různé algoritmy, které reagují na chování zákazníka a nabízí mu určitá mediální okna cíleně.

Agentury

Pro náročnou kampaň je určitě vhodné zvolit služby nějaké marketingové agentury. Ta může lépe vytipovat a nabídnout databázi kontaktů, vykomunikovat vše s obchodním oddělením konkrétního média a naplánovat celou kampaň.

Silný mediální plán

Základem je stanovení realistického cíle a pochopení toho, jak jej dosáhnout. Musíte mít připravené podrobné informace o produktu nebo službě, kterou chcete inzerovat. Dalším podstatným bodem je pochopení publika, které chcete oslovovat. Znát musíte také konkurenci.

Téma: Nejvyužívanější marketingové strategie

Další tipy

Buďte aktivní

Sledujte novinky a snažte se být vždy o krok před vaší konkurencí. Sledujte sociální cítě, které nejvíce zobrazují současné trendy a jsou jasným obrazem toho, co je žádané, co právě „letí“.

Buďte v kontaktu

Se svými zákazníky komunikujte. Vnímejte jejich potřeby, sledujte analýzy, snažte se působit klidně i přes emoce. Dobře sdílený význam mezi značkou a spotřebitelem může pomoci vytvořit dlouhotrvající a fungující spojení.

Nepodceňujte flexibilitu

Trh je dynamický a neustále se vyvíjí. Nefunguje jen nastavení, ale i následná péče. Projektu se musíte stále věnovat, protože nic jako univerzální nastavení prostě neexistuje. Neustále monitorujte výkon vašich reklam, abyste podle získaných dat mohli dále lépe cílit.

foto / archiv LNR