Jak je to s BOZP na home office

Jak je to s BOZP na home office

Home office, nebo-li práce vykonávaná mimo pracoviště zaměstnavatele (typicky z domova), je častým benefitem zaměstnavatele směrem k zaměstnanci. V poslední době pak význam této práce vzrostl v souvislosti s bezpečnostními opatřeními s koronavirovou situací. Zaměstnancům, kterým to charakter jejich činnosti umožňuje, je doporučováno nedocházet do práce a odvádět ji tak z domácích prostor. Jak je to ale v takových případech s BOZP? BOZP a HOME OFFICE.

Čtěte: Home office

BOZP a home office

Zaměstnanci, kteří využívají home office, podléhají stejným pravidlům BOZP jako ostatní zaměstnanci. Co to znamená? Na zaměstnavateli je, aby vyhledal všechna rizika s takovou prací spojená a eliminoval je. Na základě toho dohodne podmínky práce z domu. Tím pádem by měla být uzavřena přímo dohoda o práci z domova, ve které se specifikuje vykonávaná činnost, způsob jejího zadávání i odevzdávání, množství práce, způsob jejího výkonu. Mimo jiné také jakým způsobem bude vedena evidence pracovní doby, jak budou čerpány přestávky a podobně.

Čtěte: Pracovní cesta a její pravidla

K tomu se předpokládá, že dá zaměstnanec souhlas s případnou kontrolou domácího pracoviště. To by mělo být vybaveno, pokud není dohodnuto jinak, zařízením zaměstnavatele (tedy počítačem nebo notebookem a jinými nutnými pracovními zařízeními). Musí mít platné revize.

Home office – důležité pro tuto práci je:

  • Zaměstnavatel nemůže nařídit práci z domova,
  • zaměstnanec si při práci z domova sám svou práci rozvrhuje,
  • společně se ovšem v pracovní smlouvě mohou dohodnout na základních parametrech pracovní doby při práci z domova,
  • a s tím souvisí i BOZP, protože i při práci z domova se může stát pracovní úraz, v takovém případě je však důkazní břemeno na straně zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele,
  • zaměstnavatel se nemůže zprostit zodpovědnosti za BOZP u zaměstnance, který pracuje z domova, rizika musí stále řídit.

Co OOPP?

OOPP jsou osobní ochranné pracovní prostředky. A ano, pokud jsou k výkonu práce nutné, je nutné je zabezpečit i pro práci z domu.

Zaměstnanec musí být vždy řádně školen BOZP a pokyny BOZP se musí řídit i doma.

Čtěte: Práce z domova – jak pracovat efektivně?

Pracovní úraz na home office

V případě pracovního úrazu během práce doma je třeba umožnit zaměstnavateli šetření, které prokáže, zda došlo k úrazu během plnění pracovních úkonů, případně v jejich souvislosti.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

TIP NA ČLÁNEK: Na kybernetickou bezpečnost je třeba dbát i na home office

foto / archiv LNR