OSVČ jako plátce DPH

OSVČ jako plátce DPH

Začalo se vám opravdu dařit a váš obrat přesáhl druhý milion korun? V takovém případě máte jistě velikou radost. Ale rozhodně nezapomínejte na to, že se s touto metou pojí i určité povinnosti. Především to, že se automaticky povinně stáváte plátcem DPH. Obnáší tato změna jenom samé nepříjemnosti a komplikace, nebo vám nabídne i určité výhody? OSVČ jako plátce DPH.

(Aktualizováno 3.7.2023)

DPH jako zásadní daň

Ano, především ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Mezi příjmy do státního rozpočtu tvoří dokonce mezi daněmi největší podíl. Z pohledu spotřebitele se jedná o nepřímou daň, která je placena v podstatě každý den při nejrůznějším nakupování zboží. Nebo i služeb. Jako OSVČ je možné se do obratu jednoho milionu korun rozhodnout, zda se plátcem DPH stanete nebo ne. Když tento obrat ve 12 měsících (jednoho roku) přesáhnete, rozhodovat se už nemůžete. MUSÍTE se stát plátcem DPH.

 • Celoroční příjmy pod 2 mil. Kč (do konce roku 2022 to bylo 1 mil. Kč) – stačí vést evidenci příjmů (pro účely zdanění) – na základě paušálních výdajů, nebo jako druhá možnost stačí vést daňovou evidenci2
 • Celoroční příjmy nad 2 mil. Kč (do konce roku 2022 to bylo 1 mil. Kč) – OSVČ se automaticky stává plátcem DPH, následuje povinná registrace a úprava účetnictví dle zákonu o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.).

OSVČ jako plátce DPH

Jako plátce daně z přidané hodnoty, musíte vést evidenci k této dani. Je třeba provádět pravidelná kontrolní hlášení a samozřejmě podávat daňová přiznání.

Kontrolní hlášení – dříve samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Sledovaným obdobím je jeden měsíc. Lze podat pouze elektronicky.

§ 6

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Povinně musí být plátcem DPH i podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci Evropské Unie.

Co zahrnuje obrat? Je to součet za plnění:

 • za prodej zboží
 • při poskytnutí služby
 • za pronájmy
 • jiné finanční příjmy
 • převod nemovitosti apod.
 • = současně musí jít o zdanitelná plnění (§ 13-20 zákona o DPH), nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63-71g), či plnění dle § 54-56 zákona

Dobrovolný plátce DPH

K platbě DPH se může OSVČ registrovat i dobrovolně (i když limitu nedosahuje), ale je třeba si řádně rozmyslet, zda se to takto vyplatí. V případě, že limitu dosáhnete, musíte se registrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce ode dne, kdy byl překročen tento obrat.

Jak přestat být dobrovolným plátcem DPH?

Splněním podmínky:

 • nepřekročení obratu 2 mil. Kč
 • uplynutím min. 2 roku ode dne, kdy jste se stali plátcem

Po splnění podmínek je možné elektronicky zažádat o zrušení registrace (i s odůvodněním).

Povinnost OSVČ jako plátce DPH a kdy se vyplatí být plátcem

Je nutné měsíčně podávat daňové přiznání a v případě nedoplatku uhradit daň, vždy k termínu podání daňového přiznání, tedy do 25. dne následujícího měsíce. Pokud se na to podíváte v obecné rovině, pak se dá říct, že být plátcem DPH se vyplatí ve chvíli, kdy je také většina zákazníků plátci DPH. Dále se vyplatí podnikatelům, jejichž dodavatelé jsou plátci DPH a pak podnikatelům, kteří zboží nakoupené v České republice dále prodávají jiným podnikatelům v Evropské unii nebo zákazníkům mimo Evropskou unii.

Dokumentaci je nutné archivovat 10 let.

Faktura musí mít označení, že se jedná o daňový doklad.

Po skončení zdaňovacího období:

 • Nutno podat přiznání k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně),
 • vyplnit kontrolní hlášení,
 • odvést DPH.

Přihláška k registraci plátce DPH.