Která data se v registru smluv anonymizují?

Která data se v registru smluv anonymizují?

Registr smluv je portál, na kterém z důvodu vyžadované transparentnosti zveřejňují vybrané subjekty uzavřené smlouvy. Ale v některých případech nelze zveřejnit všechny uvedené informace a ty je třeba anonymizovat. Třeba začerněním. Která data se v registru smluv anonymizují?

Co je registr smluv?

Jedná se o informační systém, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR a je dostupný zde: REGISTR SMLUV.

Smlouvy se zveřejňují v jejich materiálním obsahu, tedy informace které nelze získat zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, zveřejňovat netřeba.

O registru smluv jsme psali také v článku: Registr smluv – kdo má povinnost zveřejňovat?

Která data se v registru smluv anonymizují?

Jedná se především o citlivé údaje:

  • Sídlo, a to v případě podnikající fyzické osoby, když je tato adresa současně místem trvalého pobytu.
  • Bydliště fyzické osoby, může být ale uvedena obec a rok narození.
  • Účet.
  • Telefonní kontakt.
  • E-mail.
  • Podpis osob.
  • Obchodní tajemství – závisí především zejména na posouzení smluvních stran, co považují za své obchodní tajemství, za obchodní tajemství není možné považovat kompletní smlouvu jako takovou. Je tedy nutná důsledná individuální kontrola každé informace, jež by mohla naplňovat znaky obchodního tajemství.

foto / archiv LNR