Zaručená mzda není to stejné jako mzda minimální

Zaručená mzda není to stejné jako mzda minimální

Zaručená mzda je pojem, který byl zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) do pracovní problematiky zaveden již v roce 2007. Zaručená mzda je na rozdíl od mzdy minimální určována a odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Díky těmto ukazatelům je tak dáno osm stupňů, které jsou známy jako tzv. minimální mzdové tarify.

zaručená mzda
foto / pixabay.com

Minimální mzda je pro rok 2021 stanovena na 15 200 Kč. Zaručená rozhodně nemůže být nižší.

Výše se upravuje poměrně k odpracovaným hodinám

Zaručená mzda je podle zákoníku práce stanovená podle smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru (uzavřených se zaměstnavatelem) za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Mzda za dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý provoz se pak úměrně upravuje. Stejně tak i v případě kratší pracovní doby nebo individuálního nastavení.

Zaručená mzda přehled

Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy rok 2021
v Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.90,5015 200
2.99,9016 800
3.110,3018 500
4.121,8020 500
5.134,4022 600
6.148,4024 900
7.163,9027 500
8.181,0030 400

Zkrácená vs. kratší pracovní doba


Zaručená mzda – skupiny prací

Skupiny prací – Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

První skupina odpovídá výši aktuální minimální mzdy.

Na rozdíl od minimální mzdy se ta zaručená nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.