Tabulka pokut k bodovému systému 2023

Tabulka pokut k bodovému systému 2023

Tabulka pokut k bodovému systému 2023

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 PŘESTUPEK
NA MÍSTĚPOKUTA / TRESTZÁKAZ
7Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)2 500 – 20 000 Kč6 – 12 měsíců
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)25 000 – 50 000 Kč1 – 2 roky
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)1 – 10 let
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky25 000 – 50 000 Kč1 – 2 roky
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Nedovolené předjíždění5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Nedovolená jízda přes železniční přejezd2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví1 – 10 let
Nezastavení po nehodědo 5 000 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Ujetí od dopravní nehodydo 5 000 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchrankyodnětí svobody až 2 roky
 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Technicky nezpůsobilé vozidlo5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj“)do 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 – 6 měsíců
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhudo 2 000 Kč1 500 – 2 500 Kč
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvánído 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Úmyslné nezastavení na pokyn “Stůj2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 – 7 500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 – 6 měsíců
 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Řízení bez řidičského oprávnění25 000 – 50 000 Kč1 – 2 roky
Ohrožení chodce na přechodudo 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Nedání přednosti v jízdědo 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Nepoužití autosedačky pro dítědo 2 000 Kč1 500 – 2 500 Kč
Nedodržení bezpečnostních přestávekdo 5 000 Kčdo 10 000 Kčmůže být 6 – 12 měsíců
Maření výkonu úředního rozhodnutíodnětí svobody až do 2 roky1 – 10 let
Nedodržení stanovené doby řízenído 5 000 Kčdo 10 000 Kč
 

 

3

 

 

 

Řízení bez profesního průkazu5 000 – 10 000 Kč6 – 12 měsíců
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a vícedo 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Nezastavení před přechodemdo 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč1 – 6 měsíců
Jízda bez bezpečnostních pásůdo 2 000 Kč1 500 – 2 500 Kč
 

 

2

 

 

Řízení s telefonem v rucedo 1 000 Kč1 500 – 2 500 Kč
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 kmdo 1 000 Kč1 500 – 2 500 Kč
Neoznačení překážky způsobené řidičemdo 2 000 Kč1 500 – 2 500 Kč