Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?

Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?

Obor podnikání – druhy živností. Máte jasno v čem chcete podnikat? Jakou zvolit živnost? Některé obory vyžadují určité znalosti podložené dosaženým vzděláním nebo praxí, některé ne. Máte jasno v tom, kam váš obor podnikání spadá? Vhodná volba živnosti je pro počátek podnikání zásadní.

Podnikat jako živnostník

Oblast výroby, obchodu i poskytování služeb nabízí možnost podnikat jako živnostník. Co je to živnost? Je to vlastně soustavná samostatně provozovaná činnost – tedy vlastním jménem, na svou vlastní odpovědnost, a to za účelem dosažení zisku. Podmínky stanovuje živnostenský zákon, včetně toho, že takto podnikat lze pouze na základě živnostenského oprávnění.

Čtěte: Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Živnostenský informační systém

Informace o živnostnících jsou shromažďovány v informačním systému veřejné správy, v živnostenském rejstříku. Ten provozují živnostenské úřady. Zde jsou zaznamenávány informace o podnikatelích , které stanovuje živnostenský zákon. Tyto veřejné údaje (například tedy jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa bydliště, předmět podnikání, adresa provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění) jsou volně k nahlédnutí. Co zde volně nenajdete, jsou údaje o pokutách a sankčních opatřeních, rodná čísla atd.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání dělí živnosti na několik kategorií a podkategorií. Co jsou živnosti ohlašovací a koncesované?

       Čtěte: Přerušení a zrušení živnosti

Druhy živností

Ohlašovací živnosti lze provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu (= centrální registrační místo nebo využitím ohlášení přes kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT) po úhradě správního poplatku

  • řemeslné – jsou vyjmenované v příloze 1 živnostenského zákona (hodináři, kováři, zámečníci, zedníci, malíř atd.) a je třeba je provozovat na základě odborné způsobilosti
  • vázané – jsou uvedené v příloze 2 živnostenského zákona a vyžadují odbornou způsobilost (geologové, optici, projektanti atd.)
  • volné – jde o druh živnosti, u které není třeba splňovat žádné podmínky na vzdělání nebo praxi. K založení tak stačí běžné podmínky, tedy věk, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, bezdlužnost.

TIP NA ČLÁNEK: Nové obory činnosti volné živnosti a co znamenají

Koncesované živnosti lze provozovat na základě odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů – na základě koncese (výroba lihu, výroba munice, výroba pohonných hmot atd.).

Úplný výčet živností naleznete zde.

Čtěte:  Jak zřídit datovou schránku na žádost