Mzda a plat – základní rozdíl

Mzda a plat – základní rozdíl

Zákon o platu a zákon o mzdě (mzda a plat) dříve samostatně řešil problematiku odměňování pracovníků. To je v současné době společně upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Mzda a plat tedy:

§ 109 odst. 3 mluví o platu:

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je

    • stát,
    • územní samosprávný celek,
    • státní fond,
    • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,
    • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo
    • regionální rada regionu soudržnosti,
    • s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.

§ 109 odst. 2 mluví o mzdě:

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Odměna za vykonanou práci (mzda a plat)

Mzda a plat je odměnou za vykonanou práci a jsou poskytovány v závislosti na složitosti, náročnosti, namáhavosti a odpovědnosti, podle pracovní výkonnosti a dosažení požadovaných výsledků.

Všechny tyto aspekty jsou posuzovány podle praktických znalostí a dovedností či vzdělání, také podle organizační a řídící náročnosti, míry odpovědnosti atd.

Mzdu ovlivňuje spousta faktorů, ale zásadní je to, že její výši si se zaměstnavatelem můžete libovolně stanovit. Oproti tomu plat podléhá platovým tabulkám a je třeba rozlišovat, do které platové třídy zaměstnanaec spadá. Odvíjí se podle druhu vykonávané práce a také podle započitatelné doby praxe a vzdělání.

Čtěte: Jak zřídit datovou schránku na žádost

Co není odměnou za práci

 • náhrady mzdy/platu
 • cestovní náklady
 • odstupné
 • výnosy z kapitálových podílů nebo obligací
 • odměny za pracovní pohotovost (nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku)

O odměně za práci se jedná při podpisu pracovní smlouvy a je určena platovým nebo mzdovým výměrem, případně i spolu se zaměstnaneckými benefity. Jejich splatnost je pak po vykonané práci nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po vzniku právu na mzdu či plat. Běžně v období pravidelného výplatního termínu.

Čtěte: Exekuce na minimální mzdu?

foto / archiv LNR


Napište nám...