Co je to příležitostný příjem bez živnosti

Co je to příležitostný příjem bez živnosti

Trochu si přivydělat příležitostnou brigádou nebo výpomocí? Prodávat sezónní plody ze své zahrádky nebo sekat sousedům trávu? I to jsou výdělečné činnosti, nevyžadují však nutnost zahájit podnikání či nahlášení na živnostenském úřadě. Jednorázové činnosti a příležitostný příjem jsou ošetřeny v současné legislativě.

Občasné činnosti a služby bez živnostenského oprávnění, bez nutnosti podnikat, bez pracovní smlouvy či dohody o práci patří pod příležitostný příjem. Kdokoli tak může mít příležitostný příjem, i když je zaměstnancem nebo osobou nezaměstnanou. Ostatní příjmy jsou upraveny v § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čtěte: Jak si přivydělat z domova?

Vždy se musí jednat o příležitostné výdělky, nikoli o opakující se a systematicky řízené. Tedy jednorázová a nahodilá činnost.

Spadají sem hlavně tři oblasti:

  • výdělek z jednorázová prácebrigáda, sekání trávy, štípání dřeva, stěhování a podobně,
  • výdělek z příležitostného pronájmu movité věci – zapůjčení auta, sekačky, nářadí atd.,
  • příjem ze zemědělské činnosti – drobné pěstitelské a chovatelské produkty – prodej ovoce a zeleniny, mléka, masa, vajec a jiné.

Čtěte: V čem podnikat? Tipy do začátku

Čtěte: Mzda a plat