Začínáme s ready-made společností

Začínáme s ready-made společností

Využívání ready-made společnosti patří ke stále oblíbenějším způsobům, jak začít podnikat. Jak tyto společnosti fungují a jaké mají přednosti?

Co je ready-made

Ready-made je klasickou obchodní společností, která je určena k podnikání. Rozdíl ve srovnání s běžnou obchodní společností však tkví v tom, že její majitel ji nemusí zakládat, neboť tímto procesem již prošla.

Proto se ready-made společnostem také někdy říká předzaložené. Zakládají se za účelem prodeje koncovému zákazníkovi. Jde tedy o obchodní model, který má za cíl přinést zisk jedné straně a druhé straně ušetřit čas.

Ready-made společnost již v době, kdy ji podnikatel přebírá, má svůj název, sídlo, definovaného jednatele, vlastní identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Stejně tak je již zapsaná v obchodním rejstříku.

Nikdy ovšem nevyvíjela žádnou obchodní činnost. Nemá tedy za sebou žádné skryté závazky, dluhy, nejsou za ní žádné smlouvy nebo dokonce směnky.

Jaké jsou výhody ready-made

Výhodou ready-made je úspora času. Běžně Vám kompletní administrativní náležitosti spojené se založením obchodní společnosti v průměru zaberou 20 dní.

Tato lhůta se v případě ready-made firem znatelně zkracuje. Budoucí majitel může začít podnikat poté, co firmu koupí a přepíše ji na sebe v obchodním rejstříku. To bývá možné zařídit formou notářského zápisu už do 24 hodin.

Výhodou je, že proces objednání ready-made lze navíc vyřešit i na dálku. I z bezpečnostních důvodů se vzhledem k současné situaci vyplatí vyhnout se osobnímu kontaktu a neabsolvovat obcházení jednotlivých úřadů.

Začínající podnikatel si může vybrat, jakou formu má jeho společnost mít. Tedy může se rozhodnout pro společnost s ručením omezeným, stejně jako pro evropskou společnost. V případě potřeby si může podnikatel svou společnost samozřejmě nechat upravit na míru. Má možnost si například požádat o koncesovanou živnost, případně rozdělit i sloučit základní kapitál.

Jak probíhá prodej společnosti

Předtím, než se vydáte koupit svou ready-made společnosti, byste měli mít jasno o některých základních náležitostech.

Připravte si tedy název vámi zvolené ready-made firmy, určete si osoby společníků, předmět podnikání společnosti a stanovte statutární orgány, tedy rozmyslete si, kdo bude jednatelem, členem představenstva apod.

Následně se provede převod 100 % obchodního podílu společnosti včetně přípravy příslušných smluv. Poté je nutné vydat rozhodnutí o jmenování nového jednatele.

Návrhem na zápis změn do obchodního rejstříku se celý proces prodeje završuje. Tento návrh se podává k rejstříkovému soudu. Samozřejmě se můžete nechat při jednání i zastupovat.

Autor: Parkerhill.cz