Co znamená přímý zápis do obchodního rejstříku?

Co znamená přímý zápis do obchodního rejstříku?

Zápisy, založení firem a úpravy v obchodním rejstříku provádí příslušný rejstříkový soud nebo notář. Zápis do rejstříku je prováděn na žádost oprávněné osoby, která podá návrh na příslušném formuláři nebo u notáře na základě notářského zápisu.

U notáře je přímý zápis časově výhodnější, protože notář na rozdíl od soudu nevede řízení a zápis provede okamžitě. Dle přímého zápisu vyhotoví notář i výpis z obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík

Jak se vyznat v obchodním rejstříku

Jak získat výpis z obchodního rejstříku? K čemu je potřeba?