Rozdíly mezi nemocenským a důchodovým pojištěním – OSVČ

Rozdíly mezi nemocenským a důchodovým pojištěním – OSVČ

Stejně jako jiné podnikatelské subjekty i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost účastnit se na zdravotním a sociálním pojištění. Podmínky této účasti se liší v závislosti na několika faktorech, které zahrnují zejména charakter výdělečné činnosti (tzn. zda se jedná o činnost hlavní nebo vedlejší) a zda se dobrovolně přihlásil také k platbám pojištění nemocenského. Platby záloh na zdravotní a sociální pojištění se řídí výší výdělku a každý rok se přepočítávají vzhledem k předešlému zdaňovacímu období. Jak se tedy v dané problematice vyznat, pokud právě zakládáte živnost?

Zálohy na zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění není princip plateb výrazně složitý. Povinnost jeho platby má každý, kdo se stane výdělečně činným nebo dosáhne určité věkové hranice (studenti nad 26 resp. 28 let v případě doktorského studijního programu).

U zaměstnanců se zdravotní pojištění stanoví z výše platu.

U OSVČ se počítá až z prvního roku činnosti a platí se buď zálohově každý měsíc, je-li podnikání hlavním příjmem, nebo stačí s podáním daňového přiznání spolu s přehledem po ukončení zdaňovacího období. V prvním roce se pravidelné zálohy pro OSVČ a studentů nebo nezaměstnaných platí zálohově v minimální sazbě (zálohy mohou být placeny u nezaměstnaných finančním úřadem, pokud je na něm nezaměstnaný registrován).

Čtěte: Zdravotní pojištění

Kam se poukazují zálohy na zdravotní pojištění

Zálohy i platby zdravotního pojištění jsou prováděny na účet vybrané zdravotní pojišťovny s přiděleným variabilním symbolem (standardně se jedná o rodné číslo). Vyžadují přihlášení k těmto platbám osobně prostřednictvím předepsaného formuláře, nebo prostřednictvím portálů pojišťoven – stejným způsobem se odevzdávají také formulář o změnách nebo každoroční přehledy.

Zálohy na nemocenské a důchodové pojištění

Hlavní rozdíl mezi nemocenským a důchodovým pojištěním spočívá v povinnosti plateb a v nárocích, které z nich vznikají.

Čtěte: Nemocenské pojištění

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je povinné a platí se měsíčně zálohou vždy od vzniku výdělečné činnosti. Jeho platbou vzniká nárok na účasti na důchodovém systému a vypočítává se z něj starobní nebo invalidní důchod – výše záloh je dána výsledky předchozího zdaňovacího období. Minimální výše placená v prvním roce je u hlavní činnosti stanovena pevnou částkou, u vedlejší činnosti se v prvním roce zálohy neodvádí.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné a platí se ve výši 2,1 % ze stanoveného vyměřovacího základu. Toto pojištění dává nárok na čerpání sociálních dávek – v pracovní neschopnosti, peněžitou pomoc v mateřství či ošetřovná. Nemocenské pojištění u OSVČ vyžaduje podání přihlášky a důsledné placení záloh. V případě vzniku dluhu může být následně žádost o konkrétní dávku zamítnuta.

Autor: Anna Benešová