Loajalita zaměstnance je pro firmu cenina

Loajalita zaměstnance je pro firmu cenina

Pokud jste zaměstnavatelem, pak jistě víte, jak cenný je lidský potenciál pro vaši firmu. Všichni ti zaměstnanci – od nejnižších pracovních pozic až po ty nejvyšší. Každý jeden z nich má na činnosti a výkonu vaší firmy určitý podíl. Pokud máte štěstí na opravdu kvalitní zaměstnaneckou základnu, pak má vaše firma našlápnuto k dlouhodobému úspěchu. Schopnosti a především loajalita zaměstnanců je jednoduše jedním z nejdůležitějších aktiv podniku.

Co je to loajalita zaměstnance?

Dá se říct, že se jedná o vztah zaměstnance k firmě, k jejímu vedení, k jejímu majiteli, k její politice. Je to věrnost, ochota pracovat, dbát na dobré jméno firmy, dodržovat firemní kuluturu, a to vše udržovat a rozvíjet. Loajální zaměstnanec jednoduše kope za svůj tým a nepřestupuje.

Loajalita není samozřejmostí. Odráží podmínky, které zaměstnanec ve firmě má. Pokud se k němu chováte neuctivě, bez důvěry, neposkytujete mu dostatečné zázemí, spravedlivé chování či odměnu, a pokud nezachováváte loajalitu i vy k němu, nedosáhnete jí.

Čtěte: Rodinné podnikání  – zlatý důl nebo konec rodinných vztahů?

Vzájemnost

Oboustranná loajalita je nesmírně důležitá. Zaměstnanec musí vědět, že stojíte v případě jeho problému za ním, a opačně.

Jak zajistit loajalitu zaměstnance?

  • Dodržováním slibů,
  • zájmem o jeho pracovní a (částečně) i osobní problémy,
  • umožněním prostoru k jeho rozvoji,
  • zájmem o jeho názory,
  • spravedlivým přístupem,
  • rozvíjením jeho schopností a talentu.

Loajální zaměstnanec bude stát za svou firmou, nebude podnikat žádné kroky proti ní (poškozovat pomluvami a podobně), nebude získávat jiný prospěch na její úkor, bude poctivý, bude aktivně a naplno plnit pracovní úkoly, nebude mít například problém s občasnými přesčasy atd.

Zákonná úprava

Loajalita zaměstnance není jako pojem v zákoně upraven. Dovodit lze z § 301 odst. d) zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.):

Zaměstnanci jsou povinni mimo jiné řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Čtěte: K čemu je konkurenční doložka a komu se vyplatí?

foto / archiv LNR