Zkrácená vs. kratší pracovní doba

Zkrácená vs. kratší pracovní doba

Zkrácená pracovní doba nebo kratší pracovní doba. Přijde vám, že v tom není žádný rozdíl? Mýlíte se. Na zkrácenou pracovní dobu máte v určitých případech nárok ze zákona, kratší pracovní dobu si musíte se zaměstnavatelem sjednat sami. Tématu se věnujeme také v článku Zkrácený úvazek a co všechno obnáší.

Pracovní doba

40 hodin týdně je standardní délka pracovní doby. Udává ji § 79 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zkrácená pracovní doba

Zkrácená pracovní doba je pak dle § 79

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců

a)pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,

b)s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,

c)s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Zkrácenou pracovní dobu lze ujednat i kolektivní smlouvou.

Čtěte: Zaručená mzda není to stejné jako mzda minimální

Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba vzniká individuálním ujednáním mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je vhodná pro rodiče, kteří pečují o děti, postižené nebo starší osoby, které nemusí zvládat klasickou pracovní dobu. Kratší pracovní doba nebo například tzv. klouzavá pracovní doba (- čas příchodu nebo odchodu na pracoviště je volný, například mezi 6:00 a 9:00 hodinou, pak následuje pevný úsek, kdy musí být zaměstnanec na pracovišti k zastižení – třeba mezi 9:00 a 14:00 a poté následuje volný úsek, kdy zaměstnanec v práci zůstává nebo odchází. Povinně musí splnit měsíční fond pracovní doby.) často řeší problematiku rodičů skloubit práci a nutnost vodit nebo vyzvedávat děti ze školky nebo družiny.

§ 241 zákoníku práce říká, že

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Pokud zaměstnavatel o dobrovolné změně a zkrácení pracovní doby a bude to považovat jako benefit, mzda zůstává stejná. V jiném případě s e poměrně snižuje.

Čtěte: Loajalita zaměstnance je pro firmu cenina

foto / archiv LNR