Přerušení a zrušení živnosti

Přerušení a zrušení živnosti

Přerušení živnosti můžete provést na jakémkoli živnostenském úřadě. K oznámení přerušení výkonu podnikání použijete formulář Změnový list. Povinnou informací je uvedení data, do kdy chcete živnost přerušit. To je logické zvláště pro sezónní profese. Bohužel doba neurčitá v tomto případě neexistuje, pokud tedy nemáte představu, kdy svou živnost zase obnovíte, zvolte klidně nějaké hodně vzdálené datum, třeba 31.12.2070. Živnost lze přerušit i opakovaně.

Důvody k přerušení nebo zrušení živnosti mohou být různé. A nemusí to být jen proto, že podnikání poněkud drhne. Podnikání provozované jako činnost hlavní nebo i vedlejší jde přerušit, poté obnovit, nebo zcela zrušit. Proč se k takovému kroku rozhodnete, nemusíte vůbec odůvodňovat. Pokud se rozhodnete živnost přerušit, ani to na živnostenském úřadě nemusíte hlásit, ale výhodnější to pro vás bude.

Zrušení i pozastavení živnosti lze provést i datovou schránkou, e-mailovou zprávou s elektronickým podpisem či klasicky poštou.

Přerušení živnosti na ČSSZ

Na živnostenském úřadě je oznámení přerušení činnosti dobrovolné, ale u ČSSZ je povinné. Musíte tak učinit do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž ke konkrétnímu přerušení došlo. Pokud na to zapomenete, platíte dál zálohy na pojištění.

Čtěte: Dokonalý motivační dopis v 5 bodech

Přerušení živnosti – zdravotní pojištění

Také zdravotní pojišťovny vyžadují informaci o změně v oblasti vaší práce. Tam je potřeba ohlásit přerušení do 8 dnů od samotného přerušení.

Finanční úřad

Tento úřad vyžaduje oznámení na formuláři Oznámení o změně registračních údajů do 15 dnů od vzniku změny.

Centrální registrační místo je nejen živnostenský úřad, ale i pobočky Czech POINT. I zde si pak můžete libovolně své živnostenské oprávnění obnovit.

Mapová oblast Czech POINT

Úplné zrušení živnostenského oprávnění

Pokud chcete svou živnost zrušit úplně, měli byste vědět, že údaje o vás budou v rejstříku dohledatelné ještě další 4 roky. Pak se přenesou do neveřejné části, která nebude širší veřejnosti přístupná.


Živnostenské oprávnění pro firmu – jak na to?

Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Na co si dát při podnikání pozor?