Přerušení a zrušení živnosti

Přerušení a zrušení živnosti

S živnostenským podnikáním se pojí řada povinností. A občas se můžete dostat do fáze, kdy prostě potřebujete živnost přerušit nebo úplně ukončit. Naštěstí není problém se k živnostenskému podnikání kdykoli vrátit. A proto je i přerušení a zrušení živnosti relativně jednoduchá věc.

Kdy volit přerušení a kdy volit zrušení živnosti

Důvody k přerušení nebo zrušení živnosti mohou být různé. A nemusí to být jen proto, že podnikání poněkud drhne. Podnikání provozované jako činnost hlavní nebo i vedlejší jde přerušit, poté obnovit, nebo zcela zrušit. Proč se k takovému kroku rozhodnete, nemusíte vůbec odůvodňovat. Pokud se rozhodnete živnost přerušit, ani to na živnostenském úřadě nemusíte hlásit, ale výhodnější to pro vás bude.

Zrušení i pozastavení živnosti lze provést i datovou schránkou, e-mailovou zprávou s elektronickým podpisem či klasicky poštou.

Kdy volit přerušení živnosti?

  • Pozastavení – přerušení živnosti – se vyplatí především tehdy, když předpokládáte, že se k této aktivitě zase vrátíte. Prostě si potřebujete dát pauzu, někam na delší dobu odjíždíte, nebo jste ukončili sezónní činnost.

Kde provést přerušení živnosti?

Přerušení živnosti můžete provést na jakémkoli živnostenském úřadě.

K oznámení přerušení výkonu podnikání použijete formulář Změnový list. Povinnou informací je uvedení data, do kdy chcete živnost přerušit. To je logické zvláště pro sezónní profese. Bohužel doba neurčitá v tomto případě neexistuje, pokud tedy nemáte představu, kdy svou živnost zase obnovíte, zvolte klidně nějaké hodně vzdálené datum, třeba 31.12.2070.

Živnost lze přerušit i opakovaně.

  • Přerušení živnosti na ČSSZ

Na živnostenském úřadě je oznámení přerušení činnosti dobrovolné, ale u ČSSZ je povinné. Musíte tak učinit do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž ke konkrétnímu přerušení došlo. Pokud na to zapomenete, platíte dál zálohy na pojištění.

  • Přerušení živnosti – zdravotní pojištění

Také zdravotní pojišťovny vyžadují informaci o změně v oblasti vaší práce. Tam je potřeba ohlásit přerušení do 8 dnů od samotného přerušení.

  • Finanční úřad

Tento úřad vyžaduje oznámení na formuláři Oznámení o změně registračních údajů do 15 dnů od vzniku změny.

Centrální registrační místo je nejen živnostenský úřad, ale i pobočky Czech POINT. I zde si pak můžete libovolně své živnostenské oprávnění obnovit.

Úplné zrušení živnostenského oprávnění

Pokud chcete svou živnost zrušit úplně, měli byste vědět, že údaje o vás budou v rejstříku dohledatelné ještě další 4 roky. Pak se přenesou do neveřejné části, která nebude širší veřejnosti přístupná.

Ke zrušení živnosti je možné využít Jednotný registrační formulář, který vyplníte a použijete na živnostenském úřadě, finančním úřadě i na správě sociálního zabezpeční a zdravotní pojišťovně. O zrušení musíte informovat živnostenský úřad.

Jak obnovit živnost?

V případě obnovní živnosti mohou nastat dvě situace. Buď obnovujete plánovaně, tedy k datu, na které jste si naplánovali přerušení. V takovém případ ěnení nutné obnovení nahlašovat živnostenskému úřadu.

Nebo nastane situace, že se k podnikání vrátíte před tímto datem, pak oznamovancí povinnost máte. Je možné zase využít tzv. změnový list.


Živnostenské oprávnění pro firmu – jak na to?

Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Na co si dát při podnikání pozor?


Napište nám...