Zkušební doba – vše, co ptřebujete vědět

Zkušební doba – vše, co ptřebujete vědět

Význam zkušební doby v pracovněprávních vztazích je nesporný. Jedná se o celkem moudře využívaný časový prostor, ve kterém mají zaměstnanci i zaměstnavatel možnost zjistit, zda jim společný pracovní vztah vyhovuje nebo ne. To znamená, že zaměstnanec se může seznámit s pracovními podmínkami, prostředím i kolektivem. Na druhou stranu zaměstnavateli zase umožňuje tato zkušební doba zjistit jaký je pracovní výkon zaměstnance.

Zkušební doba – vše, co ptřebujete vědět

Jak na zkušební dobu

Zjednodušeně řečeno – zkušební doba se sjednává mezi stranami, pokud není daná automaticky zákonem. V takovém případě se sjednává:

  • vždy písemně,
  • jako součást pracovní smlouvy,
  • nejpozději v den nástupu do práce.
INFO
Zkušební dobu ošetřuje § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Sjednání není povinné, ale pokud se zkušební doba sjedná, má svá pravidla:

1. nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru (u vedoucího pracovníka se jedná o 6 měsíců)

2. sjednaná doba se nemůže dodatečně prodlužovat (vyjma celodenních překážek v práci, o které se doba prodlužuje)

3. zkušební doba nesmí být delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru

4. zkušební doba musí být sjednána písemně (jako součást pracovní smlouvy nebo zvlášť)

Více: Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU

Dohoda stran je možná

Po dohodě stran je možné zkušební dobu zkrátit nebo rovnou sjednat kratší či ji zcela zrušit. Na druhou stranu dodatečně prodloužení je vyloučené, i kdyby si to obě strany ujednaly. Zkušební dobu lze v jednom pracovním poměru sjednat jen jednou. Přeložení na jinou práci pak znamená změnu pracovního poměru, nikoli nutnost nové zkušební doby.

Přesto zkušební dobu prodloužit lze. Kdy?

Prodloužení zkušební doby je přípustné v případě, kdy nastanou celodenní překážky v práci. Jedná se klasicky třeba o dočasnou pracovní neschopnost apod.

ZRUŠENÍ pracovního poměru ve zkušební době

Velkou výhodu, a to pro obě strany, je snadnější možnost, jak ukončit pracovní dobu ve zkušební době. Strany se spolu mohou rozejít mnohem rychleji a bez náročných formalit, když ji prostě spolupráce nevyhovuje.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je možné provést kdykoli během této doby, a to i bez udání důvodu. Forma se vyžaduje písemná a pracovní poměr pak skončí dnem doručením nebo jiným dnem, pokud je uvedeno v ukončení. Nejedná se ale o výpověď ani dohodu, jedná se vždy o „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době“.

Pozor na omezení ze strany zaměstnavatele:

  • nesmí jít o diskriminační povahu,
  • poměr lze zrušit ve zkušební době i z důvodů, na které by se jinak vztahoval zákaz výpovědi, například s těhotnou ženou a dočasně práce neschopným zaměstnancem (s výjimkou prvních 14 dnů pracovní neschopnosti) proto je dobré si diskriminačního záměru opravdu pohlídat a vyvarovat se ho.

foto / archiv LNR


Napište nám...